Erityispedagogisesta osaamisesta hyötyvät etenkin oppilaat

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksesta valmistuu lähes 30 uutta erityisopettajaa, kun helmikuussa aloittanut ryhmä saa opintonsa päätökseen joulukuun alussa. Erilliset erityisopettajan opinnot antavat ammatillisia valmiuksia opettajille, joilla on luokanopettajan kelpoisuus. Koulutus vastaa kansalliseen erityisopettajapulaan ja valmistuvat erityisopettajat ovat kysyttyä työvoimaa.

- Valmistuvat erityisopettajat tuntevat erinomaisesti koulumaailman todellisuuden ja koulutuksen myötä heillä on vahva kyky vastata akuuttiin erityisopettajan tarpeeseen kentällä. Opiskelijat ovat myös hyvin motivoituneita ja sitoutuneita opintoihin, kertoo koulutuksesta vastaava yliopistonopettaja Helena Vesaranta Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen kasvatustieteen yksiköstä.

Opintokokonaisuus antaa ammatilliset valmiudet toimia erityisopetuksen laajalla työkentällä. Kokkolalaisten Eveliina Övermarkin ja Annika Ojalan motivaatio hakea koulutukseen lähti halusta kehittyä paremmaksi opettajaksi. Heidän mukaansa koulutus vastasi hyvin osaamistarpeeseen.

- Jo työssäni luokanopettajana huomasin, että taidot eivät aina riitä oppilaan tukemiseen. Koulutuksen myötä olen saanut paitsi uusia työkaluja, myös osaamista kehittää vanhoja hyväksi havaittuja, kertoo syksyllä laaja-alaisen erityisopettajan työtehtäviin siirtynyt Ojala.

Eveliina Övermark on työskennellyt pitkään erityisluokanopettajana luokanopettajan koulutustaustalla.

- Nautin teoriapohjan saamisesta, olen voinut peilata sitä käytännön kokemukseen. Nyt ymmärrän, miksi mitäkin tehdään ja pystyn itse tarkkailemaan antamaani tukea. Ammatillinen itsevarmuus on kasvanut ja uskallan kohdata erilaisia oppijoita ja oppilaita, sanoo Övermark.

Työnkuva muutoksessa

Vesaranta kertoo erityisopettajan monien eri työtehtävien muuttuneen kohti konsultoivaa työotetta. Hänen mukaansa tärkeintä on saada resurssit kohdennettua niin, että erityisopettajan tuki mahdollistaa oppilaan oppimisen edistymisen ja samalla ennaltaehkäisee turhia oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyviä haasteita. Tähän päästään hyvällä yhteistyöllä, konsultoinnilla ja vahvalla pedagogisella tietämyksellä.

- Luokanopettajat ja rehtori kääntyvät usein erityisopettajan puoleen kysyäkseen neuvoja ja näkemystä erilaisiin tilanteisiin. Koulutus antoi tähän työkaluja, oppiminen ja harjoittelu jatkuu työelämässä. Konsultointiin varatut tuntiresurssit eivät välttämättä aina kohtaa tämän lisääntyneen tarpeen kanssa, kertoo Ojala.

Opinnot on toteutettu monimuoto-opetuksena, jossa yhdistettiin lähi-, etä- ja itseopiskelua. Opintoihin kuuluu myös harjoittelut, jotka suoritetaan omalla paikkakunnalla. Opintokokonaisuuden laajuus on 60 opintopistettä ja se on mahdollista suorittaa valmiiksi yhdessä lukuvuodessa.

- Koulutuksestamme hyötyvät eniten oppilaat ja siksi suosittelemme opintoja kaikille luokanopettajille, sanovat vastavalmistuneet erityisopettajat Ojala ja Övermark.

Lisätietoja

Helena Vesaranta, KT, yliopistonopettaja, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius