Uusi kansainvälinen kirja julkaistu myötätunnon tärkeydestä yliopistokontekstissa

"Practicing compassion in higher eduction – Caring for self and other through challenging times" esittelee kollektiivisen kansainvälisen tarinan ja osoittaa tutkimusten avulla myötätunnon tärkeyden haasteellisena aikana.

Miltä kuulostaisi myötätuntoinen yliopistokonteksti?

Hyvältä, totesivat Jyväskylän yliopiston professori Heidi Harju-Luukkainen ja professorit Susanne Garvis ja Narelle Lemon Australiasta yhteen ääneen, kun he pohtivat COVID -19 pandemian aikana yliopistoyhteisön ilmapiiriä. Kaikilla heillä oli kuitenkin erilaisia kokemuksia siitä, kuinka ulkopuolelta tuleviin haasteisiin oli yliopistoissa varauduttu, kuinka niihin suhtauduttiin ja kuinka niistä oli selvitty.

Pandemian jyllätessä yliopistot ympäri maailman olivat uuden edessä ja niiden ratkaisut olivat myös erilaisia. Jokaisessa kontekstissa oli kuitenkin nopeasti sopeuduttava uusiin olosuhteisiin ja monissa niissä oli vahva toive myötätuntoisista kohtaamisista haasteellisena aikana.

Näistä pohdinnoista sai alkunsa nyt kansainvälisessä Routledgen kirjatalossa julkaistu teos nimeltä Practicing compassion in higher eduction – Caring for self and other through challenging times. Kirja esittelee kollektiivisen kansainvälisen tarinan ja osoittaa tutkimusten avulla myötätunnon tärkeyden haasteellisena aikana.

Teoksen autoetnografiset tutkimukset luovat kuvan siitä, kuinka haastavista olosuhteista voi selvitä ja kuinka yliopistoyhteisöt kehittyivät pandemian aikana. Kirja tarjoaa mahdollisuuden oppia tutkimuksen kautta, kuinka tärkeää on tukea yhteistä hyvinvointiamme. Siinä korostetaan tarvetta suojella ja ylläpitää henkilöstön mutta myös opiskelijoiden hyvinvointia myötätuntoisella kohtaamisella haasteellisena aikana.

Kaikki kirjan luvut yhdistävät teorian koettuun kokemukseen. Kirjan kirjoittajat nostavat esiin joukon teoreettisia ja henkilökohtaisia näkökulmia erilaisista globaaleista konteksteista, jakaen omia lähestymistapojaan myötätuntoon ja kuinka myötätunto on toiminut tärkeänä tekijänä haasteista selviytymiseen. Näin ollen kirja nostaa esiin ainutlaatuisen lähestymistavan yliopistoyhteisön haasteissa navigointiin ja selviytymiseen, ja se tarjoaa arvokkaita oppitunteja pandemian aikakaudelta tähän päivään.

Lisätietoja

Professori Heidi Harju-Luukkainen