Kokkolan yliopistokeskuksella koulutettu nepsy-valmentajia jo 13 vuotta

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja ohjaa ja tukee henkilöitä, joilla on todettu jokin neuropsykiatrinen oireyhtymä. Kokkolan yliopistokeskus Chydenius on järjestänyt Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja -koulutusta vuodesta 2010 lähtien. Kasvatustieteiden täydennyskoulutusyksikön järjestämästä täydennyskoulutuksesta on valmistunut tähän mennessä 220 ratkaisukeskeistä neuropsykiatrista valmentajaa.

Pääkouluttajana ja koulutuksen johtajana on toiminut alusta saakka VTM Leena Mannström. Hänellä on monipuolinen kokemus työskentelystä ADHD-aikuisten, -nuorten, -lasten ja -perheiden kanssa sekä ADHD-valmentajakoulutus.

Koulutuksen suosiota selittää paitsi lisääntynyt tarve nepsy-osaamiselle niin myös koulutuksen käytännönläheisyys. Opetus perustuu tutkittuun tietoon ja opitun voi viedä suoraan käytäntöön omaan työhön, sanoo Mannström.

Koulutus soveltuu kaikille, jotka kohtaavat työssään erityistä tukea tarvitsevia lapsia, nuoria tai aikuisia. Tänä keväänä yliopistokeskukselta valmistui 18 nepsy-valmentajaa. Suunnittelija Anette Skog kertoo, että ryhmässä oli muun muassa luokanopettajia, koulunkäynninohjaajia, varhaiskasvatuksen opettajia, perheohjaaja, työ- ja uravalmentaja, yrityksen esihenkilö ja psykologi. Opiskelijat olivat pääosin Keski-Pohjanmaan alueelta, mutta osallistujia oli myös Keski- ja Etelä-Suomesta.

– Kaikilla osallistujilla on oma ammatillinen tausta ja työkokemus tullessaan täydennyskoulutuksena toimivaan Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja -koulutukseen. Juuri se on opiskelijoille rikastavaa ja antoisaa, tiedon, kokemuksen ja ideoiden jakaminen ja saaminen, kertoo Mannström.

Koulutus uudistaa koko työyhteisöä

Koulutus antaa hyvän perustan arjen- ja elämänhallinnan vaikeuksista kärsivien asiakkaiden parissa työskenteleville. Osallistujat perehtyvät ratkaisukeskeisessä neuropsykiatrisessa valmennuksessa käytettäviin menetelmiin, joiden avulla asiakas oppii käyttämään omia voimavarojaan. Mannström suositteleekin koulutusta kaikille, jotka haluavat kehittää omaa työtänsä uudella tiedolla ja näkökulmilla.

Nepsy-koulutus tuo uuden osaamisen ja päivitetyn näkemyksen lisäksi virkeyttä työotteeseen ja asenteeseen. Samalla se myös uudistaa koko työyhteisöä ihan huomaamattakin.

Seuraava Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja -koulutus alkaa marraskuussa. Koulutuksen tavoitteena on antaa hyvät perustiedot ADHD:sta, autisminkirjon oireyhtymistä ja Tourettesta sekä ratkaisukeskeisistä menetelmistä. Koulutus sisältää 10 lähipäivää ja on laajuudeltaan 25 opintopistettä. Riittävä perustiedon hallinta mahdollistaa voimaannuttavan työskentelyn erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden kanssa. 

Lisätietoa ja ilmoittautuminen syksyllä 2023 alkavaan koulutukseen