Luokanopettajakoulutusta Kokkolassa 35 vuotta

Luokanopettajakoulutus juhlistaa 35 vuottaan juhlaseminaarilla tänään 12.12.2023.

Nykyisen Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen kivijalkana aloitti luokanopettajien aikuiskoulutus 35 vuotta sitten. Opintoja järjestetään Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan alaisena Kokkolan yliopistokeskuksen kasvatustieteiden yksikössä. Koulutus johtaa kasvatustieteen kandidaatin ja maisterin tutkintoihin sekä luokanopettajan kelpoisuuteen.

Koulutuksen menestyksen salaisuus on yhteistyö. Kasvatustieteen yksikkö on kansallisesti ja kansainvälisesti verkostoitunut toimija, ja yhteistyötä tehdään yli sadan opettajankoulutusta järjestävän yliopiston kanssa. Yksiköllä on mandaatti ja vahva tavoite rakentaa uutta ja kehittää toimintaa muun muassa pilottikokeilujen pohjalta.

Yliopistokeskuksella luokanopettajakoulutusta kehitetään tutkimusperustaisesti ja innovatiivisesti. Opintojen mielekkyys ja opiskelijoiden hyvinvointi ovat tärkeitä, ja kehitystyössä huomioidaan aikuisopiskelijoiden lähtökohdat ja tarpeet. Koulutus rakentuu kestävyyden periaatteille.

Kasvatustieteen yksikön henkilöstö on kansallisesti ja kansainvälisesti ansioitunutta. Tohtorikoulutuksesta valmistuu tohtoreita vuositasolla pari, ja noin puolet opiskelijoista sijoittuu valmistumisensa jälkeen työelämään Keski-Pohjanmaalle ja sen lähialueille.

Luokanopettajat tärkeä osa yhteiskuntamme tulevaisuuden rakentamisessa

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen ensimmäinen opettajankoulutus, luokanopettajien aikuiskoulutus, on muutettu monimuotoiseksi syksystä 2023 alkaen. Käytännössä 1,5–2 vuotta kestävä koulutus toteutetaan siten, että opetusta on keskimäärin yksi viikko kuukaudessa lähiopetuksena Kokkolassa. Lisäksi osa koulutukseen kuuluvista harjoitteluista toteutuu lähiopintoina Kokkolassa. Muutoin opiskelu tapahtuu täyspäiväisenä opiskeluna monimuotoisesti esimerkiksi verkko-opintoina tai reaaliaikaisena opetuksena verkossa.

Luokanopettajat toimivat tärkeänä osana yhteiskuntamme tulevaisuuden rakentamisessa. He kouluttavat omalla osaamisellaan vuosikymmeniä ja vahvistavat suomalaisen yhteiskunnan osaamispääomaa. Koulutusta kehitetään elinikäisen oppimisen periaatteiden mukaisesti ottaen huomioon sekä opiskelijan yksilölliset että muuttuvan yhteiskunnan tarpeet. Keskeisiä periaatteita koulutuksen toteuttamisessa ovat monimuotoisten opiskelutapojen käyttö sekä opiskelijalähtöisten, avointen ja verkostopohjaisten oppimisympäristöjen kehittäminen. Opettajaopiskelijoiden digiosaamista vahvistetaan käytännössä koko opintojen aikana käytössä olevien iPadien avulla.

Juhlaseminaari 12.12.

Luokanopettajakoulutus juhlistaa 35 vuottaan juhlaseminaarilla 12.12.Kokkolan yliopistokeskuksella. Juhlaseminaarin puhujina Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen johtaja Marko Aittola, kasvatustieteen yksikön johtaja, professori Heidi Harju-Luukkainen, Kokkolan kaupungin sivistysjohtaja Terho Taarna sekä Laiko-alumni, yliopisto-opettaja ja väitöskirjatutkija Ulla Hietamäki. Juhlaluennon pitää apulaisprofessori Virpi-Liisa Kykyri (Jyväskylän yliopisto). Musiikkiesityksistä vastaa Mäntykankaan koulun musiikkiluokan oppilaat.

Lisätietoja

Professori Heidi Harju-Luukkainen