Ajankohtaista

Kokkolan yliopistokeskus sai lisärahoituksen varhaiskasvatuksen opettajien koulutukseen

Tiede- ja kulttuuriministeri Sari Multala on päättänyt rahoituksesta aloituspaikkojen lisäämiseksi 15 ammattikorkeakoulussa ja seitsemässä yliopistossa. Koulutusta lisätään yhteensä lähes 41 miljoonan euron lisärahoituksella. Kokkolan yliopistokeskus Chydenius sai 1,6 miljoonan euron rahoituksen, jolla lisätään 90 aloituspaikkaa varhaiskasvatuksen opettajien koulutukseen.

Koulutuspoliittiset visiotekstit korostavat digiä ja sumuttavat oppimisen

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen tutkijakollegio KT Leena Isosomppi, KT, YTM Minna Maunula ja KT Minna Maunumäki tarkastelevat tuoreessa tutkimuksessaan digitalisoituvaa yliopistokoulutusta ohjaavia koulutuspoliittisia visiotekstejä yliopistopedagogiikan näkökulmasta. Tutkimustulosten mukaan yliopistokoulutuksen kehittämistä ohjaavat teknologis-taloudelliset puhetavat ja toimintamallit. Tutkijoiden mukaan tämä kaventaa yliopistopedagogista keskustelua ja kehittämistä.

Guests from Australia and Portugal

Dr Wendy Boyd from Australia and Ph.D. João Marôco from Portugal visited Kokkola University Consortium Chydenius to collaborate with researchers.

Kokkolan yliopistokeskuksella koulutettu nepsy-valmentajia jo 13 vuotta

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja ohjaa ja tukee henkilöitä, joilla on todettu jokin neuropsykiatrinen oireyhtymä. Kokkolan yliopistokeskus Chydenius on järjestänyt Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja -koulutusta vuodesta 2010 lähtien. Kasvatustieteiden täydennyskoulutusyksikön järjestämästä täydennyskoulutuksesta on valmistunut tähän mennessä 220 ratkaisukeskeistä neuropsykiatrista valmentajaa.