Rahoitusuutisia: Kokkolan yliopistokeskuksen kasvatustieteiden yksikkö mukana pohjoismaisessa tutkimusyhteistyössä

Ruotsin akatemia (Svenska Vetenskaprsådet) on rahoittanut hankkeen, jonka tarkoituksena on muodostaa pohjoismainen tutkimusyhteistyöverkosto. Verkosto koostuu  Tukholman, Göteborgin, Uppsalan,  Stavangerin ja Jyväskylän (Kokkolan yliopistokeskus Chydenius) yliopistojen varhaiskasvatuksen tutkijoista.

Korkean laadun varmistaminen varhaiskasvatuksen toiminnassa on moniulotteinen kysymys sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Esimerkiksi Pohjoismaissa on samanaikaisesti sekä yhtäläisyyksiä että eroavaisuuksia varhaiskasvatusta ohjaavassa säädöspohjassa, tutkimuksen suuntauksissa ja käytänteissä. Kaikki nämä yhdessä, sekä monet muut tekijät, muokkaavat varhaiskasvatuksen laatua. Korkea laatu varhaiskasvatuksen toiminnassa on tärkeää lasten kehitystä ja oppimista ajatellen. Se on tärkeää myös tasa-arvon edistämistä ja resilienttejä yhteiskuntia, ajatellen, jotka perustuvat sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen. Kuitenkin siinä, kuinka laatu ymmärretään, on suurta vaihtelua Pohjoismaiden välillä ja myös Pohjoismaissa monet lapset osallistuvat toimintaan, joka ei ole riittävän laadukasta.

Tutkijoiden verkoston päätavoitteena on vahvistaa varhaiskasvatuksen laatua Pohjoismaissa tutkimusperustaisesti. Verkosto analysoi ja vertailee varhaisakasvatukseen liittyviä ohjaavia asiakirjoja eri Pohjoismaissa ja tutkii käytänteitä erityisesti sosioekonomisesti haavoittuvilla alueilla. Näiden lisäksi verkosto arvioi menetelmiä, jotka tukevat korkealaatuisen varhaiskasvatustoiminnan suunnittelua ja arviointia.

Kokkolan yliopistokeskukselta verkostossa mukana ovat professori Heidi Harju-Luukkainen, yliopistonlehtori Minna Maunula ja yliopistonlehtori Laura Rantavuori.

Lisätietoja

Professori Heidi Harju-Luukkainen, Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius