Henkilöstö

Johto

Avoin yliopisto

Lehto Sari, koulutuspäällikkö/Programme Manager
sari.lehto@chydenius.fi
+358 40 5955 329
125
Avoimen yliopiston yksikönjohtaja / Head of the Open University Unit
Anttonen Sanna, yliopistonopettaja/University Teacher
sanna.anttonen@chydenius.fi
+358 40 8054 408
121
Avoin yliopisto, kasvatustiede ja psykologia. Opintoneuvoja ja HYVIS (hyvinvointineuvoja) / Open University, Education and Psychology. Student guidance
Harju Henna, opintosihteeri/Study Secretary
henna.k.harju@chydenius.fi
+358 40 8054 410
138
Koulutuspalvelut, opintoasiat (varhais- ja aikuiskasvatus, kasvatustiede, humanistiset- ja liikuntatieteelliset aineet) / Open University, study affairs (Early Childhood Education, Adult Education, Education, Sports and Health Sciences)
Korhonen Kati, opintosihteeri/Study Secretary
kati.korhonen@chydenius.fi
+358 40 8054 418
351
Koulutuspalvelut (sosiaalityö), opintoasiat ja -neuvonta / Social Work, study affairs and student guidance
Kurtén Ann-Christin, opintosihteeri/Study Secretary
ann-christin.kurten@chydenius.fi
+358 40 8054 420
137
Koulutuspalvelut, opintoasiat (erityispedagogiikka, psykologia, yhteiskuntatieteet, viestintä- ja kieliopinnot) / Open University, study affairs (Special Education, Psychology, Humanities and Social Sciences, Communication and Language Studies)
Matilainen Pekka, yliopistonopettaja/University Teacher
pekka.matilainen@chydenius.fi
+358 40 8054 423
122
Avoin yliopisto, erityispedagogiikka / Open University, Special Education
Maunula Minna, yliopistonopettaja/University Teacher
minna.maunula@chydenius.fi
+358 40 8054 424
139
Avoin yliopisto, aikuiskasvatustiede ja kasvatustiede / Open University, Adult Education and Education
Maunumäki Minna, yliopistonopettaja/University Teacher
minna.maunumaki@chydenius.fi
+358 40 6318 868
120
Avoin yliopisto, varhaiskasvatustiede / Open University, Early Childhood Education
Määttälä Jukka, yliopistonopettaja/University Teacher
jukka.maattala@chydenius.fi
+358 40 0714 128
411B
Informaatioteknologia, opetus ja ohjaus, tutkimus, hanketoiminta / Information technology, teaching and student guidance, research and projects
Paajanen Sari, yliopistonopettaja/University Teacher
sari.paajanen@chydenius.fi
+358 40 8054 425
123
Avoin yliopisto, kasvatustiede ja nuorisotutkimus / Open University, Education and Youth Research
Rosenqvist Teija, erikoissuunnittelija/Se­nior Plan­ning Of­ficer
teija.rosenqvist@chydenius.fi
+358 40 0179 601
134
Avoin yliopisto, viestintä- ja kieliopinnot, humanistiset sekä liikunta- ja yhteiskuntatieteelliset aineet (poislukien sosiaalityö) / Open University, Communication and Language Studies, Sports and Health Sciences, Humanities and Social Sciences (Social Work excluded)
Varila Julia, opintosihteeri/Study Secretary
julia.varila@chydenius.fi
+358 40 8054 410
138
Vapaalla 31.7.2021 saakka. Koulutuspalvelut, opintoasiat / Open University, study affairs
Virolainen Sanna, koulutussuunnittelija/Educa­tion coor­di­na­tor
sanna.virolainen@chydenius.fi
+358 40 7263 919
349
Koulutuspalvelut (sosiaalityö), opintoasiat ja -neuvonta / Social Work, study affairs and student guidance

Informaatioteknologia

Franca Leppänen Rony, projektitutkija/Project Researcher
rony.e.m.francaleppanen@jyu.fi
Informaatioteknologia, tutkimus ja hanketoiminta / Information technology, research and projects
Hongell Timo, projektitutkija/Project Researcher
timo.hongell@chydenius.fi
+358 40 4802 715
432A
Informaatioteknologia, tutkimus ja hanketoiminta / Information technology, research and projects
Honkanen Risto, yliopistonlehtori/Senior Lecturer
risto.honkanen@chydenius.fi
+358 40 6526 416
413
Informaatioteknologia, opetus, tutkimus ja hanketoiminta / Information technology, teaching, research and projects
Härmänmaa Tuomo, projektisuunnittelija/Project Designer
tuomo.harmanmaa@chydenius.fi
+358 40 8368 706
436A
Informaatioteknologia, tutkimus ja hanketoiminta / Information technology, research and projects
Ihalainen Jukka, laboratorioinsinööri/Laboratory Engineer
jukka.ihalainen@chydenius.fi
+358 40 7582 057
414
Informaatioteknologia, opetus, tutkimus ja hanketoiminta / Information technology, teaching, research and projects
Jansson Johan, projektitutkija/Project Researcher
johan.jansson@chydenius.fi
433B
Informaatioteknologia, tutkimus ja hanketoiminta / Information technology, research and projects
Kivelä Ilkka, projektipäällikkö/Project Manager
ilkka.kivela@chydenius.fi
+358 40 7710 482
434
Informaatioteknologia, tutkimus ja hanketoiminta / Information technology, research and projects
Kujala Pekka, sovellussuunnittelija/Software Designer
pekka.kujala@chydenius.fi
+358 40 8368 532
435A
Informaatioteknologia, tutkimus ja hanketoiminta / Information technology, research and projects
Laine Sanna, projektitutkija/Project Researcher
sanna.laine@chydenius.fi
+358 40 6700 078
438
Informaatioteknologia, tutkimus ja hanketoiminta / Information technology, research and projects
Luomala Jari, projektitutkija/Project Researcher
jari.luomala@chydenius.fi
+358 40 0919 694
432B
Informaatioteknologia, tutkimus ja hanketoiminta / Information technology, research and projects
Myllymäki Mikko, tutkimuskoordinaattori/Research Coordinator
mikko.myllymaki@chydenius.fi
+358 40 5675 606
412
Informaatioteknologia, opetus, tutkimus ja hanketoiminta / Information technology, teaching, research and projects
Mäkitalo Elina, koulutussuunnittelija/Educa­tion coor­di­na­tor
elina.makitalo@chydenius.fi
+358 40 8329 138
417
Koulutuspalvelut, opintoasiat / Information technology, study affairs
Määttälä Jukka, yliopistonopettaja/University Teacher
jukka.maattala@chydenius.fi
+358 40 0714 128
411B
Informaatioteknologia, opetus ja ohjaus, tutkimus, hanketoiminta / Information technology, teaching and student guidance, research and projects
Tan Xinyu, laboratorioinsinööri/Laboratory Engineer
tan.xinyu@chydenius.fi
+358 40 0154 308
435B
Informaatioteknologia, tutkimus ja hanketoiminta / Information technology, research and projects
Tornikoski Veli-Matti, projektipäällikkö/Project Manager
veli-matti.tornikoski@chydenius.fi
+358 40 0753 860
433A
Informaatioteknologia, opetus, tutkimus ja hanketoiminta / Information technology, teaching, research and projects
Vanhala Jaakko, projektitutkija/Project Researcher
jaakko.vanhala@chydenius.fi
Informaatioteknologia, tutkimus ja hanketoiminta / Information technology, research and projects

Kasvatustieteet

Impiö Pentti, erikoissuunnittelija/Se­nior Plan­ning Of­ficer
pentti.impio@chydenius.fi
+358 40 5618 281
215
Keski-Pohjanmaan LUMA-keskus koordinaatio, turvallisuuspäällikkö (oto)

Kauppatieteet

Kivinen Paula, koulutuspäällikkö / Programme Manager
paula.kivinen@chydenius.fi
+358 40 5148 751
359
Kauppatieteiden yksikönjohtaja, hankkeet ja palvelut / Head of the Unit for Business Studies, projects and services
Harald Mari, suunnittelija / Coordinator
mari.harald@chydenius.fi
+358 40 8372 368
362
Kauppatieteet, hankkeet ja palvelut / Business Studies, projects and services
Holma Anne-Maria, yliopistotutkija / Senior Researcher
anne-maria.holma@chydenius.fi
+358 29 4498 478
364
Kauppatieteet, tutkimus ja kehittäminen / Business Studies, research and development
Kaipainen Jouni, yliopistotutkija / Senior Researcher
jouni.kaipainen@chydenius.fi
+358 40 8054 416
348
Kauppatieteet, tutkimus ja kehittäminen / Business Studies, research and development
Kantola Jenni, yliopistonlehtori / University Lecturer
jenni.kantola@chydenius.fi
+358 29 449 8502
364
Kauppatieteet, maisteriopinnot, opetus ja tutkimus / Business Studies, Master’s program, teaching and research
Penttilä Seppo, tutkimusavustaja / Research Assistant
seppo.penttila@univaasa.fi
-
364
Kauppatieteet, tutkimus / Business Studies, research
Rantamäki Anu, koulutussuunnittelija / Educa­tion coor­di­na­tor
anu.rantamaki@chydenius.fi
+358 40 8247 012
363
Kauppatieteet, hankkeet ja palvelut / Business Studies, projects and services
Rosenqvist Olli, yliopistotutkija / Senior Researcher
olli.rosenqvist@chydenius.fi
+358 40 8054 429
347
Kauppatieteet, tutkimus ja kehittäminen / Business Studies, research and development

Sosiaalitieteet

Matthies Aila-Leena, professori/Professor
aila-leena.matthies@chydenius.fi
+358 40 7422 199
344
Sosiaalitieteen yksikönjohtaja/head of the Social Sciences units
Alho Sirkka, yliopistonopettaja/University Teacher
sirkka.alho@chydenius.fi
+358 40 3530 920
346
Sosiaalitieteet, opetus ja tutkimus/Social sciences, teaching and research
Karjalainen Sirpa, yliopistonopettaja/University Teacher
sirpa.karjalainen@chydenius.fi
+35850 5651 444
Sosiaalitieteet, opetus ja tutkimus/Social sciences, teaching and research
Korhonen Kati, opintosihteeri/Study Secretary
kati.korhonen@chydenius.fi
+358 40 8054 418
351
Koulutuspalvelut (sosiaalityö), opintoasiat ja -neuvonta / Social Work, study affairs and student guidance
Panic Gorana, jatko-opiskelija/Doctoral student
gorana.panic@chydenius.fi
331B
Sosiaalitieteet, opetus ja tutkimus/Social sciences, teaching and research
Rantamäki Niina, projektitutkija/Project Researcher
niina.rantamaki@chydenius.fi
+358 40 0546 504
357
Sosiaalitieteet, opetus ja tutkimus/Social sciences, teaching and research
Stamm Ingo, apurahatutkija/Grant Researcher
ingo.stamm@chydenius.fi
345
Sosiaalitieteet, opetus ja tutkimus/Social sciences, teaching and research
Svenlin Anu-Riina, yliopistonopettaja/University Teacher
anu-riina.svenlin@chydenius.fi
+358 40 1645 463
356
Sosiaalitieteet, opetus ja tutkimus/Social sciences, teaching and research
Turtiainen Kati, yliopistonlehtori/Senior Lecturer
kati.turtiainen@chydenius.fi
+358 40 6691 955
339
Sosiaalitieteet, opetus ja tutkimus/Social sciences, teaching and research
Viitasalo Katri, yliopistonopettaja/University Teacher
katri.viitasalo@chydenius.fi
+358 40 6733 571
340
Sosiaalitieteet, opetus- ja tutkimus/Social sciences, teaching and research
Virolainen Sanna, koulutussuunnittelija/Educa­tion coor­di­na­tor
sanna.virolainen@chydenius.fi
+358 40 7263 919
349
Koulutuspalvelut (sosiaalityö), opintoasiat ja -neuvonta / Social Work, study affairs and student guidance
Vuolukka Kaisa, yliopistonopettaja/University Teacher
kaisa.vuolukka@chydenius.fi
+358 50 4704 632
352B
Sosiaalitieteet, opetus ja tutkimus/Social sciences, teaching and research

Soveltava kemia

Aittola Tiina, projektitutkija/Project Researcher
tiina.aittola@chydenius.fi
+358 40 6695 151
443
Soveltava kemia, tutkimus ja hanketoiminta. KP LUMA-keskus -koordinaattori
Tuikkanen Sari, laborantti / Laboratory Assistant
sari.tuikkanen@chydenius.fi
455C
Soveltava kemia, opetus, tutkimus ja hanketoiminta
Tynjälä Pekka, yliopistotutkija/Senior Researcher
pekka.tynjala@chydenius.fi
+358 40 0306 735
442B
Soveltava kemian varajohtaja, opetus, tutkimus ja hanketoiminta

Avoimen tiedon keskus

Yliopistopalvelut

Ojala Sari, henkilöstökoordinaattori/HR-Coordinator
sari.ojala@chydenius.fi
+358 40 7638 572
318
Yliopistokeskuksen henkilöstöhallinto ja johdon assistentti