Henkilöstö

Johtotiimi

Avoin yliopisto

Anttonen Sanna, yliopistonopettaja/University Teacher
sanna.s.anttonen@jyu.fi
+358 40 8054 408
121
Avoin yliopisto, psykologia. Opintoneuvoja. / Open University, Psychology. Student guidance.
Lehto Sari, koulutuspäällikkö/Programme Manager
sari.m.lehto@jyu.fi
+358 40 5955 329
125
Avoin yliopisto, yhteiskuntatieteet / Open University, Social Sciences
Matilainen Pekka, yliopistonopettaja/University Teacher
pekka.matilainen@jyu.fi
+358 40 8054 423
122
Avoin yliopisto, erityispedagogiikka / Open University, Special Education
Maunumäki Minna, yliopistonopettaja/University Teacher
minna.j.maunumaki@jyu.fi
+358 40 6318 868
120
Avoin yliopisto, varhaiskasvatustiede / Open University, Early Childhood Education
Paajanen Sari, yliopistonopettaja/University Teacher
sari.t.paajanen@jyu.fi
+358 40 8054 425
123
Avoin yliopisto, kasvatustiede ja nuorisotutkimus / Open University, Education and Youth Research
Rosenqvist Teija, erikoissuunnittelija/Se­nior Plan­ning Of­ficer
teija.m.rosenqvist@jyu.fi
+358 40 0179 601
134
Avoin yliopisto, viestintä- ja kieliopinnot, väkivaltatutkimus / Open University, Communication and Language Studies, Violence Studies

Informaatioteknologia

Myllymäki Mikko, tutkimuskoordinaattori/Research Coordinator
mikko.t.myllymaki@jyu.fi
+358 40 5675 606
412
Informaatioteknologia, opetus, tutkimus ja hanketoiminta / Information technology, teaching, research and projects. Lähijohtajan tehtävät.
Mäkitalo Niko, apulaisprofessori/Assistant Professor
niko.k.makitalo@jyu.fi
+358 50 3095 560
Informaatioteknologia, opetus, tutkimus ja hanketoiminta / Information technology, teaching, research and projects.
Alanko Mika, projektipäällikkö/Project Manager
mika.a.alanko@jyu.fi
+358 50 4350 554
Informaatioteknologia, opetus, tutkimus ja hanketoiminta / Information technology, teaching, research and projects
Franca Leppänen Rony, projektitutkija/Project Researcher
rony.e.m.francaleppanen@jyu.fi
Informaatioteknologia, tutkimus ja hanketoiminta / Information technology, research and projects
Harjumaa Lasse, tutkijatohtori/Postdoctoral Researcher
lasse.m.harjumaa@jyu.fi
+358 50 3400 113
Informaatioteknologia, tutkimus ja hanketoiminta / Information technology, research and projects
Hellman Leena, projektitutkija/Project Researcher
leena.m.hellman@jyu.fi
Informaatioteknologia, tutkimus ja hanketoiminta / Information technology, research and projects
Hihnala Henri, projektisuunnittelija/Project Designer
henri.j.hihnala@jyu.fi
Informaatioteknologia, tutkimus ja hanketoiminta / Information technology, research and projects
Hongell Timo, projektitutkija/Project Researcher
timo.hongell@jyu.fi
+358 40 4802 715
434
Informaatioteknologia, tutkimus ja hanketoiminta / Information technology, research and projects
Honkanen Risto, yliopistonlehtori/Senior Lecturer
risto.t1.honkanen@jyu.fi
+358 40 6526 416
413
Informaatioteknologia, opetus, tutkimus ja hanketoiminta / Information technology, teaching, research and projects
Huusko Eero, laboratorioinsinööri/Laboratory Engineer
eero.a.huusko@jyu.fi
Informaatioteknologia, tutkimus ja hanketoiminta / Information technology, research and projects
Härmänmaa Tuomo, projektitutkija/Project Researcher
tuomo.a.harmanmaa@jyu.fi
+358 40 8368 706
436A
Informaatioteknologia, tutkimus ja hanketoiminta / Information technology, research and projects
Hästbacka Mira, koordinaattori/Project Coordinator
mira.j.hastbacka@jyu.fi
+358 50 4736 669
437
Informaatioteknologia, hankkeet ja palvelut / Information Technology, projects and services
Ihalainen Jukka, laboratorioinsinööri/Laboratory Engineer
jukka.p.ihalainen@jyu.fi
+358 40 7582 057
414
Informaatioteknologia, opetus, tutkimus ja hanketoiminta / Information technology, teaching, research and projects
Impiö Pentti, erikoissuunnittelija/Se­nior Plan­ning Of­ficer
pentti.impio@jyu.fi
+358 40 5618 281
Keski-Pohjanmaan LUMA-keskus koordinaatio, turvallisuuspäällikkö (oto)
Jyrkkä Petri, projektipäällikkö/Project Manager
petri.ao.jyrkka@jyu.fi
Informaatioteknologia, opetus, tutkimus ja hanketoiminta / Information technology, teaching, research and projects
Kalsi Kirsi, projektisuunnittelija/Project Designer
kirsi.m.kalsi@jyu.fi
Informaatioteknologia, tutkimus ja hanketoiminta / Information technology, research and projects
Kivelä Ilkka, projektipäällikkö/Project Manager
ilkka.v.kivela@jyu.fi
+358 40 7710 482
433
Informaatioteknologia, tutkimus ja hanketoiminta / Information technology, research and projects
Kujala Pekka, sovellussuunnittelija/Software Designer
pekka.kujala@jyu.fi
+358 40 8368 532
435A
Informaatioteknologia, tutkimus ja hanketoiminta / Information technology, research and projects
Laine Sanna, projektitutkija/Project Researcher
sanna.m.laine@jyu.fi
+358 40 6700 078
438
Informaatioteknologia, tutkimus ja hanketoiminta / Information technology, research and projects
Luomala Jari, projektitutkija/Project Researcher
jari.t.luomala@jyu.fi
+358 40 0919 694
432B
Informaatioteknologia, tutkimus ja hanketoiminta / Information technology, research and projects
Luostarinen Mikael, tutkimusavustaja/Research Assistant
mikael.mt.luostarinen@jyu.fi
Informaatioteknologia, tutkimus ja hanketoiminta / Information technology, research and projects
Mäkitalo Elina, koulutussuunnittelija/Educa­tion coor­di­na­tor
elina.h.makitalo@jyu.fi
+358 40 8329 138
417
Koulutuspalvelut, opintoasiat / Information technology, study affairs
Määttälä Jukka, yliopistonopettaja/University Teacher
jukka.t.a.maattala@jyu.fi
+358 40 0714 128
411B
Informaatioteknologia, opetus ja ohjaus, tutkimus, hanketoiminta / Information technology, teaching and student guidance, research and projects
Nyman Tero, projektisuunnittelija/Project Designer
tero.t.nyman@jyu.fi
Informaatioteknologia, tutkimus ja hanketoiminta / Information technology, research and projects
Pellikka Jesse, projektisuunnittelija/Project Designer
jesse.j.e.pellikka@jyu.fi
Informaatioteknologia, tutkimus ja hanketoiminta / Information technology, research and projects
Tan Xinyu, projektitutkija/Project Researcher
xinyu.tan@jyu.fi
+358 40 0154 308
435B
Informaatioteknologia, tutkimus ja hanketoiminta / Information technology, research and projects
Tornikoski Veli-Matti, projektipäällikkö/Project Manager
veli-matti.tornikoski@jyu.fi
+358 40 0753 860
433A
Informaatioteknologia, opetus, tutkimus ja hanketoiminta / Information technology, teaching, research and projects
Vanhala Jaakko, projektitutkija/Project Researcher
jaakko.j.vanhala@jyu.fi
Informaatioteknologia, tutkimus ja hanketoiminta / Information technology, research and projects
Yrjänä Jenni, projektisuunnittelija/Project Designer
jenni.a.yrjana@jyu.fi
Informaatioteknologia, tutkimus ja hanketoiminta / Information technology, research and projects

Kasvatustieteet

Maunula Minna, yliopistonlehtori/Senior Lecturer
minna.r.h.maunula@jyu.fi
+358 40 8054 424
235
Kasvatustieteet, opetus ja tutkimus. Lähijohtajan tehtävät.

Kauppatieteet

Harald Mari, projektipäällikkö/Project Manager
mari.k.harald@jyu.fi
+358 40 8372 368
359
Kauppatieteiden yksikönjohtaja, hankkeet ja palvelut / Head of the Unit for Business Studies, projects and services
Kaipainen Jouni, yliopistotutkija / Senior Researcher
jouni.p.kaipainen@jyu.fi
+358 40 8054 416
348
Kauppatieteet, tutkimus ja kehittäminen / Business Studies, research and development
Pensar Heini, yliopistonopettaja/University Teacher
heini.pensar@uwasa.fi
+358 29 449 8540
364
Kauppatieteet, maisteriopinnot, opetus ja tutkimus / Business Studies, Master’s program, teaching and research
Ristiluoma Katja, projektisuunnittelija/Project Designer
katja.k.ristiluoma@jyu.fi
+358 50 5936 761
357
Kauppatieteet, hankkeet ja palvelut / Business Studies, projects and services

Sosiaalitieteet

Matthies Aila-Leena, professori/Professor
aila-leena.matthies@jyu.fi
+358 40 7422 199
344
Sosiaalitieteen yksikönjohtaja/head of the Social Sciences units
Rantamäki Niina, tutkimuskoordinaattori/Research Coordinator.
niina.j.rantamaki@jyu.fi
+358 40 0546 504
347
Sosiaalitieteet, opetus ja tutkimus/Social sciences, teaching and research. Lähijohtajan tehtävät.
Alho Sirkka, yliopistonopettaja/University Teacher
sirkka.s.alho@jyu.fi
+358 40 3530 920
346
Sosiaalitieteet, opetus ja tutkimus/Social sciences, teaching and research
Karjalainen Sirpa, yliopistonopettaja/University Teacher
sirpa.m.karjalainen@jyu.fi
+35850 5651 444
Sosiaalitieteet, opetus ja tutkimus/Social sciences, teaching and research
Liu Kang, väitöskirjatutkija/Doctoral researcher
kang.kl.liu@jyu.fi
+358 50 327 7610
Jyväskylä Ag B436.4
Sosiaalitieteet, tutkimus/Social sciences, research
Nassar Areen, väitöskirjatutkija/Doctoral researcher
areen.h.nassar@jyu.fi
+358 50 516 3335
Jyväskylä Ag B435.4
Sosiaalitieteet, tutkimus/Social sciences, research
Nieminen Jiri, yliopistonlehtori/Senior Lecturer
jiri.h.e.nieminen@jyu.fi
+358 50 4756 103
Sosiaalitieteet, opetus ja tutkimus/Social sciences, teaching and research
Stamm Ingo, tutkijatohtori/Postdoctoral researcher and lecturer
ingo.p.stamm@jyu.fi
+358 50 4799 399
345
Sosiaalitieteet, opetus ja tutkimus/Social sciences, teaching and research
Särkilä Sanna, koulutussuunnittelija/Educa­tion coor­di­na­tor
sanna.t.sarkila@jyu.fi
+358 40 7263 919
349
Koulutuspalvelut (sosiaalityö), opintoasiat ja -neuvonta / Social Work, study affairs and student guidance
Tiitinen Laura, yliopistonlehtori/Senior Lecturer
laura.m.tiitinen@jyu.fi
+358 50 3054 085
Sosiaalitieteet, opetus ja tutkimus/Social sciences, teaching and research
Turtiainen Kati, yliopistonlehtori/Senior Lecturer
kati.m.turtiainen@jyu.fi
+358 40 6691 955
339
Sosiaalitieteet, opetus ja tutkimus/Social sciences, teaching and research. KV-yhdyshenkilö.
Vuolukka Kaisa, yliopistonopettaja/University Teacher
kaisa.a.vuolukka@jyu.fi
+358 50 4704 632
352B
Sosiaalitieteet, opetus ja tutkimus/Social sciences, teaching and research
Välimaa Mira, yliopistonopettaja/University Teacher
mira.j.valimaa@jyu.fi
+358 50 407 1755
Sosiaalitieteet, opetus ja tutkimus/Social sciences, teaching and research

Soveltava kemia

Tynjälä Pekka, yliopistotutkija /University Researcher
pekka.tynjala@oulu.fi
+358 40 0306 735
442B
Soveltava kemian varajohtaja, opetus, tutkimus ja hanketoiminta
Ahmed Humna, projektitutkija/Project Researcher
humna.ahmed@oulu.fi
456
Soveltava kemia, tutkimus ja hanketoiminta
Asplund Tina, koulutussuunnittelija/Educa­tion coor­di­na­tor
tina.u.asplund@jyu.fi
+358 40 0179 604
444
Soveltava kemia, opintoasiat, tutkimus ja hanketoiminta. Esteettömyysyhdyshenkilö.
Kervinen Immo, projektitutkija/Project Researcher
immo.kervinen@oulu.fi
446
Soveltava kemia, tutkimus ja hanketoiminta
Koski Riikka, laborantti / Laboratory Assistant
riikka.koski@oulu.fi
455
Soveltava kemia, tutkimus ja hanketoiminta
Laine Petteri, projektitutkija/Project Researcher
petteri.laine@oulu.fi
446
Soveltava kemia, tutkimus ja hanketoiminta
Leinonen Jere, projektitutkija/Project Researcher
jere.leinonen@oulu.fi
443
Soveltava kemia, tutkimus ja hanketoiminta
Nuorala Jessica, laborantti / Laboratory Assistant
jessica.nuorala@oulu.fi
455B
Soveltava kemia, tutkimus ja hanketoiminta
Tuikkanen Sari, laborantti / Laboratory Assistant
sari.tuikkanen@oulu.fi
455C
Soveltava kemia, opetus, tutkimus ja hanketoiminta

Avoimen tiedon keskus

Asiantuntija- ja tukipalvelut

Kivinen Paula, asiantuntija/Specialist
paula.j.kivinen@jyu.fi
+358 40 5148 751
331
Yliopistokeskuksen hallinnon koordinoimat hankkeet
Ojala Sari, HR Partner
sari.a.ojala@jyu.fi
+358 40 7638 572
329
Lähijohtajien HR-tuki, rekrytoinnin suunnittelun tuki, hakijaviestintä
Rahikainen Jari, henkilöstökoordinaattori/HR Coordinator
hr-palvelut@jyu.fi
Jyväskylä T 341.02
Henkilöstön työsuhdeasiat ja neuvontapalvelut.
Rosenqvist Olli, asiantuntija/Specialist
olli.rosenqvist@jyu.fi
+358 50 4699 907
317
Yliopistotoiminnan alueellisen ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden edistäminen/Promoting the regional and social impact of university activities
Tirkkonen Sari, Controller
sari.k.tirkkonen@jyu.fi
+358 40 6302 090
Jyväskylä T 357
Yliopistokeskuksen talousasiat