12.03.2018

Turtiainen Kati, yliopistonlehtori/Senior Lecturer

Sosiaalitieteet, opetus ja tutkimus
Puhelinnumero:
+358 40 6691 955
Huone:
339