Turtiainen Kati, yliopistonlehtori/Senior Lecturer

Sosiaalitieteet, opetus ja tutkimus/Social sciences, teaching and research
Turtiainen Kati, yliopistonlehtori/Senior Lecturer
Puhelinnumero:
+358 40 6691 955
Huone:
339

Esittely
Väittelin yhteiskuntatieteiden tohtoriksi Jyväskylän yliopistossa vuonna 2012. Vuodesta 2014 lähtien olen toiminut sosiaalityön yliopistonlehtorina. Vuonna 2020 sain dosentuurin Itä-Suomen yliopistosta erityisalana maahanmuuttotyön tutkimus. Ennen yliopistolle tuloa työskentelin Jyväskylän kaupungin maahanmuuttopalveluiden johtajana. Työurani aikana olen osallistunut useisiin kansallisiin ja kansainvälisiin kehittämishankkeisiin, jotka koskevat monikulttuurista työtä pakolaisten ja muiden maahanmuuttajien kanssa.

Tutkimusalueet
Tämänhetkinen tutkimukseni kohdistuu maahanmuuttajien, erityisesti pakkomuuttajien kotoutumiseen ja kotouttamiseen. Tutkimusintressini on myös luottamus- ja tunnustussuhteet maahanmuuttaneiden ja yhteiskunnan eri toimijoiden välillä.

Opetus
Opetan monikulttuurista sosiaalityötä, sosiaalityön ja hyvinvoinnin etiikkaa sekä ohjaan pro-gradu -seminaareja.

Miksi ja kenelle tutkimus on tärkeä
Maahanmuuttajien kotoutumista ja hyvinvointipalveluja koskevalla tutkimuksella on merkitystä palveluiden kehittämisessä ja päätöksenteossa. Palveluiden kehittämisen kautta tutkimuksen tulisi vaikuttaa palveluiden käyttäjien, etenkin erityistarpeita omaavien maahanmuuttajien hyvinvoinnin parantamiseen.

Biography
I received my doctorate from the University of Jyväskylä in 2012. Since 2014, I have worked as a senior lecturer in social work. I am a docent of social work (University of Eastern Finland). Before academia, I worked as the director of immigration services for the City of Jyväskylä. During my work career, I have participated in various national and international development projects concerning multicultural work with forced and voluntary migrants.

Orcid ID https://orcid.org/0000-0002-6318-7197

Research Areas
My current research concerns how welfare services promote the integration of migrants in Finnish society, especially in rural areas. My research interests also include the formation of trust and recognition of (forced) migrants in social work and other welfare services.

Teaching
My current teaching includes social work courses in multicultural social work, social work ethics and master’s seminars.

Current Research Project
SPISEY Supporting Practices for Inclusive Schooling and Education for the Youth. (Project partner)
ASTRA Applying Sustainability Transition Research in Social Work tackling Major Societal Challenge of Social Inclusion (Supervisor of doctoral students)
LAMPE Lastensuojelun asiantuntijuus maahanmuuttajalasten ja -perheiden sosiaalityössä. (Tutkimuksen vastuullinen johtaja)
AIKUMETOD Aikuissosiaalityön menetelmien vaikuttavuus. (Maahanmuuttajien verkostotyö -työpaketin vetäjä)

Previous Research Projects
Social Empowerment in Rural Areas (SEMPRE) as a partner project.
Varhaisen tuen palvelut maahanmuuttajataustaisille perheille.

Why and for whom my research is important
Research concerning welfare services for migrants is meaningful for improving services, and policymaking. Most importantly, the research should influence the wellbeing of service users, especially forced migrants who have special needs.

Viimeaikaiset julkaisut / Recent publications

Anis, Merja & Turtiainen, Kati (2021) Social Workers’ Reflections on Forced Migration and Cultural Diversity—Towards Anti-Oppressive Expertise in Child and Family Social Work. Social Sciences, 10(3), 79.

Turtiainen, Kati & Sapir, Henna (2021) Yhteisölähtöisen kotoutumisen mahdollisuudet Suomessa. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 30/2021. / Feasibility study on the potential of community-based sponsorship in Finland

Matthies, Aila-Leena, Svenlin, Anu-Riina, Turtiainen, Kati (toim.) (2021) Aikuissosiaalityö. Tieto, käytäntö ja vaikuttavuus. Helsinki: Gaudeamus.

Turtiainen, Kati, Jäppinen, Maija & Stamm, Ingo (2021) Ihmisoikeudet aikuissosiaalityön lähtökohtana Teoksessa: Matthies, A-L., Svenlin, A-R. & Turtiainen, Kati (toim.) Aikuissosiaalityö. Tieto, käytäntö ja vaikuttavuus. Helsinki, Gaudeamus, 27–41.

Turtiainen, Kati & Kokkonen, Tuomo (2020) Citizenship, populism and social work in the Finnish welfare state. In: Carolyn Noble and Goetz Ottmann and (eds.) The Challenge of Nationalist Populism for Social Work: A Human Rights Approach. Routledge, 122134.

Turtiainen, Kati (2020) Turvapaikanhakijat ja tunnustaminen. Teoksessa: Hirvonen, Onni (toim.) Tunnustuksen filosofia ja politiikka. SKS, 255270.

Hiitola, Johanna & Turtiainen, Kati & Gruber, Sabine & Tiilikainen, Marja (eds.) (2020) Family life in Transition: Borders, Transnational Mobility and Welfare Society in Nordic Countries. Routledge.

Hiitola, Johanna, Turtiainen, Kati & Vuori, Jaana (2020) Enduring suffering. Effects of fathers’ precarious residency on family-members. In: Hiitola, Johanna & Turtiainen, Kati & Gruber, Sabine & Tiilikainen, Marja (eds.) Family life in Transition: Borders, Transnational mobility and Welfare Society in Nordic Countries. Routledge.

Turtiainen, Kati (2020) Care Relations of Resettled Refugees after Arrival in Finland. In: Mishra, Roli (ed.) Migration, Trafficking and Gender Construction - Women in Transition. Lucknow: Stree Sage, 167188.

Sacramento, Octavio, Turtiainen, Kati & Silva, Pedro (2019) Refugee resettlement and integration in Europe – Case Finland and Portugal. European Journal of Migration and Law, 21(4), 409434.

Turtiainen, Kati & Hiitola, Johanna (2019) Migrant parents talking back stigmatised identities and doing being ordinary, Qualitative Social Work, Vol.14(2), 186198.

Turtiainen, Kati (2018) Recognition Forced Migrants in Transnational Social Work, Journal of Migration, Health and Social Care, Vol.14(2), 186198.

Turtiainen, Kati & Kokkonen, Tuomo & Viitasalo, Katri (2018) Aktiivisen kansalaisuuden mahdollisuudet kotouttamistyön ulkoisten ehtojen ja maahanmuuttajien tarpeiden ristipaineissa. Janus 26(4), 343360.

Rautavuoma, Veera & Turtiainen, Kati (2018) Toimijuutta tukeva tulkkaus perhepalveluissa. Teoksessa: Johanna Hiitola, Merja Anis and Kati Turtiainen (toim.) Maahanmuutto, palvelut ja hyvinvointi – Kohtaamissa kehittyviä käytäntöjä. Tampere: Vastapaino, 146168.

Turtiainen Kati & Rezai Jassin (2018) Valoa tunnelin päässä: Tunnustussuhteet nuoren kertomuksessa. Teoksessa: Johanna Hiitola, Merja Anis and Kati Turtiainen (toim.) Maahanmuutto, palvelut ja hyvinvointi – Kohtaamissa kehittyviä käytäntöjä. Tampere: Vastapaino, 214234.

Kokkonen, Tuomo & Turtiainen, Kati (2018) Social work education in Finland. In: Masoud Kamali and Jessica Jönsson (eds.) Neoliberalism, Nordic Welfare States and Social Work: Current and Future Challenges. Routledge, 171181.

Hiitola, Johanna & Anis, Merja & Turtiainen, Kati (toim.) (2018) Maahanmuutto, palvelut ja hyvinvointi: Kohtaamissa kehittyviä käytäntöjä. Tampere: Vastapaino.