Määttälä Jukka, yliopistonopettaja/University Teacher

Informaatioteknologia, opetus ja ohjaus, tutkimus, hanketoiminta / Information technology, teaching and student guidance, research and projects
Puhelinnumero:
+358 40 0714 128
Huone:
411B