Nieminen Jiri, yliopistonlehtori/Senior Lecturer

Sosiaalitieteet, opetus ja tutkimus/Social sciences, teaching and research