Tiitinen Laura, yliopistonlehtori/Senior Lecturer

Sosiaalitieteet, opetus ja tutkimus/Social sciences, teaching and research
Puhelinnumero:
+358 50 3054 085

Työskentelen Jyväskylän yliopiston Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa sosiaalityön yliopistonlehtorina. Työtehtäviini kuuluu yliopistokeskuksen sosiaalityön maisteriopintojen sekä Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston aineopintojen opetusta. Opetusalueeni liittyvät rakenteelliseen sosiaalityöhön, SoTe-johtamiseen, aikuissosiaalityöhön ja pro gradu -opetukseen. Lisäksi teen monipuolisia tutkimus- ja kehittämistehtäviä.

Aiemmin työurani aikana olen toiminut sosiaalityöntekijänä tai vastaavana sosiaalityöntekijänä mm. päihde- ja mielenterveyspalveluissa, erityisryhmien asumispalveluissa ja kehitysvammaisten henkilöiden kuntoutuksessa. Olen työskennellyt myös Lapin yliopiston sosiaalityön oppiaineessa erilaisissa opetus-, tutkimus- ja kehittämistehtävissä.

Tutkimusalueet: Väitöskirjani käsitteli sosiaalialan viestintää ja siihen liittyviä kamppailuja sananvapaudesta. Muut tutkimukseni ovat liittyneet mm. sosiaalialan mediavaikuttamiseen, rakenteelliseen sosiaalityöhön, epäkohtien käsittelyyn ja asiakasturvallisuuteen, lastensuojeluun ja sosiaalityön toimintoihin COVID19 -pandemian aikana. Tutkimusmetodologisista aihealueista olen erityisen kiinnostunut jäsenyyskategoria-analyysista ja erilaisista vallan tutkimuksesta menetelmistä.