Huusko Eero, laboratorioinsinööri/Laboratory Engineer

Informaatioteknologia, tutkimus ja hanketoiminta / Information technology, research and projects