Projekti arkisto

PREC­HEM

 • 1.5.2015-31.12.2015
 • Maa- ja metsätalousministeriö

RE­ME­TAL

 • 1.3.2013-30.4.2015
 • Metallien talteenotto ja kierrätys teollisista sivutuotevirroista.
 • Keski-Pohjanmaan liitto, EAKR

LI­TIUM

 • 1.3.2013-30.4.2015
 • Litiumin jatkojalostus.
 • Keski-Pohjanmaan liitto, EAKR

No­Fa­Li

 • 1.9.2012-31.8.2014
 • Novel Electrode Fabrication Methods for Lithium Ion Battery (NoFaLi).
 • Uudet elektrodinvalmistusmenetelmät litiumioniakulle.
 • Tekes

SUL­KA

 • 1.8.2012-31.7.2014
 • Rikin yhdisteet kaivostoiminnassa.
 • Pohjois-Pohjanmaan liitto, EAKR

Fo­rest Re­fi­ne

 • 1.1.2012-30.4.2014
 • Efficient forest biomass supply chain management for biorefineries.

HIGH­BIO2

 • 1.6.2011-30.4.2014
 • Interreg Botnia-Atlantica

Green­house

 • 1.6.2011-31.12.2013

Kokko­lan seu­dun osaa­mis­kes­kus­oh­jel­ma

 • 1.1.2007-31.12.2013

NA­NO­LI

 • 1.5.2010-30.4.2013
 • Nanostructured materials for lithium ion battery chemicals – Nanorakenteiset kemikaalit litiumioniakkujen materiaaleina.

CHEMPLANT II - kehittäminen

 • 1.5.2010-30.4.2013

MENETELMÄ

 • 1.5.2010-31.3.2013
 • Kemiallisten analyysimenetelmien kehitys liiketalouden ja t&k-toiminnan vahvistamiseksi Keski-Pohjanmaalla.

AKKU

 • 1.1.2011-31.12.2012
 • Akkumateriaalinen tutkimusinfrastruktuurin kehittäminen.

IMPOLI

 • 1.9.2010-31.12.2012
 • Improving the properties of lithium ion battery chemicals – Litiumioniakkukemikaalien ominaisuuksien parantaminen.
 • Tekes

KEMMA

 • 1.9.2008-31.12.2012
 • Kemian maisteriopinnot Kokkolassa.

LUTEK

 • 1.8.2008-30.6.2012
 • Tekniikan ja luonnontieteiden tutkimusympäristön vahvistaminen.

Moniwater

 • 2009-2011
 • Pienten metallipitoisuuksien mittaus jatkuvatoimisesti vesimatriisista.

CATALYTIC CONVERSION OF BIOMASS INTO BIOFUELS

 • 1.3.2009-31.12.2011

HIGHBIO

 • 1.8.2008-30.6.2011
 • Korkeasti jalostettuja bioenergiatuotteita kaasutuksen kautta.
 • Interreg Nord

WISE

 • 1.4.2008-31.8.2011
 • Langattomat verkot ympäristön monitoroinnissa.

SUSFUFLEX

 • 1.1.2008-31.12.2011
 • Uudet, innovatiiviset ja kestävät liikennepolttoaineet: biokomponenteista joustaviin nestemäisiin polttoaineisiin.

SPODULA II

 • 1.1.2009-31.12.2009
 • Spodumeenin faasitransformaatiot ja niiden vaikutus rikasteen laatuun.

LITIUM

 • 1.9.2008-31.8.2010
 • Akkukemikaalien valmistus litiumkarbonaatista.

VALOKATA 

 • 1.4.2008-31.3.2010
 • Valokatalyysi pintojen likaantumisen estämisessä ja veden puhdistuksessa.

SPODULA2007

 • 1.6.-31.12.2008
 • Spodumeenin faasitransformaatiot ja niiden vaikutus rikasteen laatuun.

KEMIAN KOULUTUSVÄYLÄN RAKENTAMINEN 

 • 1.1.-31.7.2008
 • Kemian ja kemian tekniikan korkea-asteen koulutusväylä.

ANALSIIMI

 • 1.5.-31.7.2008
 • Kaivosteollisuudessa sivutuotteena syntyvän analsiimin teolliset ja kaupalliset hyödyntämismahdollisuudet.

UUDET LITIUMKEMIKAALIT PARISTO- JA AKKUTEOLLISUUDESSA

 • 1.10.2007-29.2.2008

KEMIAN JA KEMIAN TEKNIIKAN TUTKIMUSTOIMINNAN KANSAINVÄLISTÄMISHANKE

 • 2007-2008

CHEMPLANT

 • 1.4.2006-31.12.2007
 • Projektin tavoitteena on suunnitella ja rakentaa kemian koetehdas Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun tekniikan yksikön prosessitekniikan laboratorion tiloihin Kokkolaan.

ODORA

 • 1.1.2006-31.12.2007
 • Pahanhajuisia ja haitallisia yhdisteitä sisältävien päästökaasujen puhdistus.

BIOENERGIAA METSÄSTÄ

 • 2003-2007
 • Euroopan Unionin rahoittama Interreg-projekti.