Projektit

BATCircle2.0 (Finland-based Circular Ecosystem of Battery Metals)

 • 1.5.2021-30.4.2024
 • Business Finland/Co-innovation, several companies

CO2MetMES

 • A sustainable bioelectrochemical conversion of CO2 and methanol into chemical commodities and their recovery
 • 1.1.2020-31.12.2023
 • Academy of Finland, in collaboration with Tampere university

FiTech Energy Storage II

 • 1.1.2021-31.12.2023
 • OKM, partnerit Vaasan yliopisto, Aalto yliopisto, Oulun yliopisto, Åbo Akademi, Lappeenranta-Lahti teknillinen yliopisto

TOCANEM

 • Towards Carbon Neutral Metals
 • 1.9.2021-31.8.2023
 • Business Finland, co-innovation, several companies

AKKE/BATTValley

 • 1.6.2021-31.12.2021

PUMA

 • 1.1.2020-31.12.2022
 •  Business Finland/Co-innovation, several companies

THERMOMETSO

 • • Thermodynamic properties of aqueous transition metal sulfate solutions of industrial importance
  • 1.1.2021-31.12.2022
  • The Finnish Research Impact Foundation, joint project with Boliden Kokkola

FiTech Energy Storage

 • 1.1.2020-31.12.2022
 • OKM, partnerit Vaasan yliopisto, Aalto yliopisto, Oulun yliopisto, Åbo Akademi, Lappeenranta-Lahti teknillinen yliopisto

SolBat

 • 1.1.2020-31.12.2022
 •  EU/Interreg Nord, University of Oulu (coordinator)
 • SolBat posteri.pdf

Biovalley Finland

 • 1.6.2019 – 31.5.2022
 • EAKR, Keski-Pohjanmaan liitto

Carbotech– Biomassapohjaiset hiiliapplikaatiot

Nessling - Teollisuuden jätebiomassavirtojen kokonaisvaltainen hyödyntäminen

 • 1.1.2018-31.3.2022
 • Maj ja Tor Nesslingin säätiö ja Oulun yliopisto

MIMEPRO

 • High potential inorganic side streams
 • 1.1.2020-31.12.2021
 • Business Finland/Co-innovation, several companies

WaterPro

 • Kiertotalouden uudet prosessit veden ja jäteveden käsittelyssä
 • 1.5.2018-31.12.2021
 • EAKR, ylimaakunnallinen hanke: Keski-Pohjanmaan liitto, Pohjois-Pohjanmaan liitto ja Kainuun liitto, Kosek, yritykset
 • WaterPro posteri

Päättyneet projektit

Green Bioraff Solutions

 • 1.5.2018-30.4.2021
 • EU/Interreg Botnia-Atlantica

BATCircle (Finland-based Circular Ecosystem of Battery Metals)

 • 1.1.2019-31.12.2020
 • Business Finland/Co-innovation, several companies

SYMMET - Symbiosis of metal production and nature

 • 1.10.2018-31.12.2020
 • Business Finland/Co-innovation, several companies

Waste Recycling

 • Hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan uusia ratkaisuja jätevedenpuhdistamoiden lietteiden käsittelyyn mm. kierrätyslannoitteena.
 • 4.10.2018-30.9.2020
 • EU/Karelia CBC. Hanke toteutetaan yhteistyössä suomalaisten ja venäläisten partnereiden kesken.

Kaivosrikki3

 • Kaivosympäristön rikin uusi hallinta ja hyödyntäminen
 • 1.3.2019-29.2.2020
 • K.H. Renlundin Säätiö

3D ADS

 • 3D-printed adsorbents in separation and purification
 • 1.1.2019-30.6.2019
 • Business Finland/Co-creation

Biolaakso II

 • Kemian ja biotalouden osaamiskeskittymä
 • 1.3.2015-30.6.2019
 • Keski-Pohjanmaan liitto, EAKR
 • Posteri

Akkuhanke

 • 1.1.2018-30.4.2019
 • Sitra, partnerit VAMK, Vaasan yliopisto ja Oulun yliopisto

Kaivosrikki

 • Kaivosympäristön rikin uusi hallinta ja hyödyntäminen
 • 1.3.2017-28.2.2019
 • Säätiö

ADCHEM

 • 1.5.2016-31.12.2018
 • Tekes

Saostus

 • 1.5.2016-31.12.2018
 • Kemiallinen saostus uusien metallikemikaalien valmistuksessa, liuospuhdistuksessa ja veden käsittelyssä.
 • Keskipohjanmaan liitto/EAKR

Renepro

 • 1.8.2015-31.5.2018
 • Renewable Energy Sources in Steel Plant Processes - Biomass-based Reductants, Fuels and Chemicals
 • Interreg Nord

Bioraff Botnia

LIAK

 • 1.5.2015-30.4.2018
 • Uudet litiumioniakkukemikaalit ja valmistusprosessit osana litiumarvoketjua.
 • Keski-Pohjanmaan liitto, EAKR

Biojalostuksen arvoketjut

 • 1.8.2015-31.12.2017
 • Keski-Pohjanmaan liitto, EAKR (ylimaakunnallinen hanke Pohjois-Pohjanmaa, Pohjois-Karjala)
 • Posteri

Metalrec

 • 1.5.2015-31.12.2017
 • Teollisuuden metallipitoisten sivutuotteiden ja jätteiden hyödyntäminen
 • Keski-Pohjanmaan liitto, EAKR

PreBio

 • 1.2.2015-30.6.2017
 • Biomassojen energia- ja kustannustehokas esikäsittely osana biojalostuksen arvoketjua
 • Pohjois-Pohjanmaan liitto, EAKR
 • Poster (eng)

GeoSorbents

 • 1.1.2015-31.12.2016
 • Uudet geopolymeeripohjaiset vedenkäsittelymateriaalit
 • Tekes, EAKR

AOPI

 • 1.6.2012-31.5.2016
 • Kehittyneet hapetusprosessit teollisten jätevesien käsittelyssä, Advanced oxidation processes in industrial wastewater treatment
 • Suomen Akatemia

Projekti arkisto