21.02.2019

Projektit

Green Bioraff Solutions

 • 1.5.2018-30.4.2021
 • Interreg Botnia-Atlantica

WASTE RECYCLING - Reaching congenial region through valorisation of municipal and industrial waste waters and sludge

 • 1.10.2018-30.9.2020
 • EU

SYMMET

 • 1.10.2018-28.2.2020
 • Business Finland

3D ADS (3D-printed adsorbents in separation and purification)

 • 1.1.2019-30.6.2019
 • Business Finland

Biolaakso II - Kemian ja biotalouden osaamiskeskittymä

 • 1.3.2015-30.6.2019
 • Keski-Pohjanmaan liitto, EAKR
 • Posteri

Carbotech

 • 1.10.2018-30.4.2019
 • Keski-Pohjanmaan liitto, AIKO-rahoitus

AKKUHANKE

 • 1.1.2018-30.4.2019
 • Sitra

KAIVOSRIKKI- Kaivosympäristön rikin uusi hallinta ja hyödyntäminen

 • 1.3.2017-28.2.2019
 • Säätiö

Päättyneet projektit

ADCHEM

 • 1.5.2016-31.12.2018
 • Tekes

Saostus

 • 1.5.2016-31.12.2018
 • Kemiallinen saostus uusien metallikemikaalien valmistuksessa, liuospuhdistuksessa ja veden käsittelyssä.
 • Keskipohjanmaan liitto/EAKR

Renepro

 • 1.8.2015-31.5.2018
 • Renewable Energy Sources in Steel Plant Processes - Biomass-based Reductants, Fuels and Chemicals
 • Interreg Nord

Bioraff Botnia

LIAK

 • 1.5.2015-30.4.2018
 • Uudet litiumioniakkukemikaalit ja valmistusprosessit osana litiumarvoketjua.
 • Keski-Pohjanmaan liitto, EAKR

Biojalostuksen arvoketjut

 • 1.8.2015-31.12.2017
 • Keski-Pohjanmaan liitto, EAKR (ylimaakunnallinen hanke Pohjois-Pohjanmaa, Pohjois-Karjala)
 • Posteri

Metalrec

 • 1.5.2015-31.12.2017
 • Teollisuuden metallipitoisten sivutuotteiden ja jätteiden hyödyntäminen
 • Keski-Pohjanmaan liitto, EAKR

PreBio

 • 1.2.2015-30.6.2017
 • Biomassojen energia- ja kustannustehokas esikäsittely osana biojalostuksen arvoketjua
 • Pohjois-Pohjanmaan liitto, EAKR
 • Poster (eng)

GeoSorbents

 • 1.1.2015-31.12.2016
 • Uudet geopolymeeripohjaiset vedenkäsittelymateriaalit
 • Tekes, EAKR

AOPI

 • 1.6.2012-31.5.2016
 • Kehittyneet hapetusprosessit teollisten jätevesien käsittelyssä, Advanced oxidation processes in industrial wastewater treatment
 • Suomen Akatemia

Projekti arkisto