SusFuFlex

Uudet, innovatiiviset ja kestävät liikennepolttoaineet: biokomponenteista joustaviin nestemäisiin polttoaineisiin. 1.1.2008-31.12.2011

TAVOITTEET

 • Tutkia liikenteen biopolttoaineiksi soveltuvien raskaampien alkoholien (butanoli, pentanoli, seosalkoholit) valmistusta metsäbiomassasta ja teollisuuden sivutuotevirroista.
 • Alkoholeja valmistetaan projektissa:
   • 1) Fermentoimalla
   • 2) Uusien kemiallisten (katalyyttisten) reaktioreittien kautta
 • Fermentointi
  • Mikrobiologisessa prosessissa biomassaa fermentoidaan Clostridium-suvun mikrobeilla, jotka pystyvät korkealla saannolla konvertoimaan hiiliyhdisteitä butanoliksi.
  • Sopivia hiilen lähteitä ovat metsäbiomassa ja esim. elintarviketeollisuuden sivutuotteet.
  • Prosessi bioreaktorissa on kaksivaiheinen, ensin hapon muodostus jota seuraa liuottimen (butanoli) tuotanto
  • Biomassa tulee ensin hajottaa sokeriksi, jonka jälkeen se fermentoidaan alkoholiksi
  • Keskeiset muuttujat ovat pH, lämpötila ja pitoisuudet.
 • Toisena valmistusreittinä tutkitaan kemiallista synteesiä, jossa glyserolista (ensimmäisen sukupolven biodieseltuotannon sivutuote), metanolista tai etanolista valmistetaan uusien katalyyttisten reaktioreittien kautta polttoainekäyttöön soveltuvia raskaampia alkoholeja.

 

HAASTEET

 • Raaka-aineen (biomassan) hajottaminen fermentoitavissa oleviksi sokereiksi
 • Suuren liuotinmäärään aiheuttamat ongelmat, kuten liuottimen mahdollinen hajoaminen ja mikrobien toiminnan heikkeneminen.
 • Biobutanolin erotus ja erottumisen tehostaminen.
 • Uudet katalyytit ja katalyyttiset prosessit butanolin valmistamiseksi (näitä ei vielä tunneta).

 

MAHDOLLISUUKSIA

 • Uusi liikenteen biopolttoaine (biobutanoli), joka
  • 1) soveltuu sellaisenaan jaettavaksi nykyisiin polttoaineen jakeluverkostoihin (alhainen höyrynpaine)
  • 2) on energiatehokas ja pystyy korvaamaan fossiilisen bensiinin polttoaineena
  • 3) soveltuu sellaisenaan nyk. polttomoottoreihin (A/F-suhde)
  • 4) voidaan valmistaa teollisessa mittakaavassa
  • 5) on vähemmän korrodoivaa kuin etanoli
  • 6) ei liukene veteen yhtä paljon kuin etanoli ja metanoli

 

TUTKIMUSKONSORTIO

 • Prof. Ulla Lassi (konsortion vastuullinen johtaja) ja tutkimusryhmä, Oulun yliopisto, Kemian laitos
 • Prof. Riitta Keiski ja tutkimusryhmä, Oulun yliopisto, Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto
 • Dos. Jyri-Pekka Mikkola ja tutkimusryhmä, Åbo Akademi, Teknillisen kemian laboratorio
 • Dos. Krisztián Kordás ja tutkimusryhmä, Oulun yliopisto, Mikroelektroniikan laboratorio

 

KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ

 • Prof. Lars Petterson, Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden

 

POSTERIT

SusEnlogo.jpgSuomenAkatemialogo.jpgabo-akademi.jpgKTHStockholmlogo.jpg