HighBio

INFO

InterregIVAPohjoinen.png

 

HighBio on FoU- projekti jossa,

 • Osallistutaan korkeasti jalostettujen bioenergiaraaka-aineiden kehittämiseen biomassasta, ympäristö huomioiden.
 • T&K- työn kautta kehitetään tekniikkaa sekä  menetelmäratkaisuja paikallisten bioenergiaraaka-aineiden jalostamiseksi paikallisille kuluttajille.
 • Esitellään tietoa sekä järjestetään seminaareja Ruotsissa sekä Suomessa alueen avainhenkilöille.
 • Projektinsisäisten tutkimus- sekä kehitystehtävien avulla mahdollistetaan työllisyyden säilyminen sekä paikallisesti jalostetun biopolttoaineen käyttö.
 • Projektin kautta lisätään tutkimusyhteistyötä yliopistojen sekä paikallisten tutkijoiden välillä.


PROJEKTIN OSAT

 • WP1.  Kehitetty kaasutusprosessi
  • D1 ”Entrained flow” kaasuttimen tutkiminen (laboratoriossa)
  • D2 ”Down draft flow” kaasuttimen tutkiminen (laboratoriossa, pilot-mittakaavassa)
  • D3 Biopolttoaineiden syöttö ”paineistetussa ympäristössä”
  • D4 Pesuveden ja syntyvän kondenssiveden koostumuksen tutkiminen
 • WP2.  Raaka-aineiden vaikutus kaasutusprosessiin
  • D1 Bioraaka-aineen esikäsittely
  • D2 Raaka-aineen koostumuksen vaikutus kaasun laatuun
  • D3 Kaasutusprosessin toiminta
 • WP3.  Kaasutuksen lopputuotteet
  • D1 Tuotekaasun (synteesikaasu) hyödyntäminen uusiksi kemian tuotteiksi
  • D2 Kaasutuksessa muodostuvien sivutuotteiden hyötykäyttö
 • WP4.  Arviointi ja teknotaloudellinen analyysi
  • D1  Biopolttoaineiden termokemiallisen käsittelyn teknistaloudellinen arviointi
  • D2  Aine- ja energiatasetarkastelut liittyen biomassan kaasutukseen
 • WP5.  Tietojen levittäminen
  • D1  Kansalliset ja kansainväliset tiedonsiirrot; seminaarit, tutkijatapaamiset ja messut, INFO   lehdet Internetiin
  • D2  Projektihallinnointi ja raportointi

YHTEISTYÖKUMPPANIT

 • Luulajan teknillinen yliopisto – Energiteknik (Luulajan teknillinen yliopisto, LTU)
  • Marcus Öhman
  • Joakim Lundgren
 • ETC, Energitekninen keskus, Piteå (Energiatekniikan keskus – Piteå, ETC)
  • Rikard Gebart
  • Magnus Marklund
 • Centria, Ylivieska
  • Yrjö Muilu
  • Hannu Snellman
 • Oulun yliopisto – Kemian laitos
  • Toivo Kuokkanen
  • Ulla Lassi
 • Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius
  • Bodil Wikman
  • Ulla Lassi

 

1045-logga_interreg_iv_a_eu-devi.jpg