Soveltavan kemian yksikkö

Kemian ja kemiantekniikan koulutusta, tutkimusta ja kehitystä.

Vahva teollisuusyhteistyö alueella toimivan merkittävän kemian teollisuuden keskittymän KIP:n (Kokkola Industrial Park) kanssa.

Henkilöstöä Jyväskylän ja Oulun yliopistoista.