Soveltavan kemian yksikkö

Kemian ja kemiantekniikan koulutusta, tutkimusta ja kehitystä.

Vahva teollisuusyhteistyö alueella toimivan merkittävän kemian teollisuuden keskittymän KIP:n (Kokkola Industrial Park) kanssa.

Henkilöstöä Jyväskylän ja Oulun yliopistoista.

 

Tut­ki­muk­sen pain­opis­tea­lu­eet

  • Energiaa varastoivat uudet akkukemikaalit Li-ioniakuissa ja Na-ioniakuissa
  • Epäorgaaninen teollinen kiertotalous
  • Katalyysi, katalyyttiset materiaalit ja prosessit biomassan muokkauksessa
  • Katalyytit ja adsorbentit teollisessa vedenkäsittelyssä