Uudet litiumkemikaalit paristo- ja akkuteollisuudessa

 TAUSTA

 • Viime vuosina tapahtunut kannettavien sähkölaitteiden suosion voimakas kasvu on vauhdittanut ladattavien akkujen ja patterien kysyntää ja kehitystyötä.
 • Erityisesti hybridi- ja sähköautojen kehityksen muuttuminen realistiseksi on herättänyt valtavan tarpeen tehokkaille ja turvallisille litiumakuille.
 • Lupaavimpia kemikaaleja akkuteollisuudessa ovat positiivisen litium-ionin liikkeeseen perustuvat sovellukset.
 • Keski-Pohjanmaalla on maailmanlaajuisestikin verrattuna suuri, yli 500 km2 laajuinen litiumprovinssi kuuden kunnan alueella.

TAVOITE

 • Projektin tavoitteena on valmistella laaja kansallinen yhteistyöhanke liittyen uusien litiummetalliakkukemikaalien valmistukseen ja erityisesti litiumkarbonaatin hyödyntämiseen akkukemikaalien raaka-aineena.
 • Samalla edistetään Kokkolan alueen tunnettavuutta ja lisätään alueen verkostoitumista mm. kansallisten ja kansainvälisten nanoteknologian huippuosaajien kanssa.

YHTEENVETO TULOKSISTA JA JATKOTOIMENPITEISTÄ

 • Oulun yliopiston Prosessi- ja ympäristötekniikan osaston kanssa yhteistyössä on jätetty hakemus Spodula2007 K.H. Renlundin säätiölle spodumeenin laatua tutkivan projektin rahoittamiseksi.
 • Uusien litiumakkukemikaalien tutkimus ja kehitystyö on erittäin intensiivistä.
  • Tällä hetkellä teollisesti valmistetaan jo LiFePO4:a katodimateriaaliksi (Phostech Lithium) ja Li4Ti5O12:a anodimateriaaliksi (NanoAmor) vanhojen LiXO2-akkukemikaalien (X = Co, Ni ja Mn sekä näiden yhdistelmät) rinnalla.
  • Todennäköisesti nämä uudet halvemmat ja turvallisemmat (sekä käyttäjälle että ympäristölle) akkukemikaalit tulevat syrjäyttämään ns. perinteiset akkukemikaalit, mutta ongelmia on vielä ratkaistavaksi.
  • Erityisesti tulee pystyä valmistamaan riittävän tehokkaita akkuja suuriin sovelluksiin kuten sähköautoihin ja tuuli- ja aaltovoimaloiden tuottaman sähköenergian varastoimiseen.

 OSKE.jpg