Bioenergiaa metsästä

Euroopan Unionin rahoittama Interreg-projekti 2003-2007

OSAPROJEKTEJA

  • Arvioidaan sopivia metsänkorjuutekniikoita ja testataan koneiden soveltuvuutta pienpuiden harvennukseen
  • Kehitetään bioenergiaan liittyvän tiedon kulkua metsänomistajille, urakoitsijoille ym.
  • Seurataan määrättyjä osa-alueita harvennusvaiheessa sekä ympäristöhoidollisesta että metsänomistajien näkökulmasta
  • Tutkitaan menettelytapoja, joilla käsittelyn aikana voidaan poistaa viheraines (havut ja kuori)
  • Tutkitaan kokonaisvaltaisesti käsittelylogistiikkaa lämpöyrittä  jän näkökulmasta
  • Vertaillaan erilaisia priketointi- ja pelletointimenetelmiä
  • Analysoidaan biopolttoainetta ja polttotekniikoita korkealaatuisen polttoaineen aikaansaamiseksi
  • Toteutetaan pilottikokeita puupolttoaineen käsittelyssä ja tuottamisessa

YHTEISTYÖKUMPPANIT

 Bioenergiaa metsästä EUlippu.png