Spodula2007

Spodumeenin faasitransformaatiot ja niiden vaikutus rikasteen laatuun 1.6.-31.12.2008

TAUSTA

 • Litiumkarbonaatin kysyntä on voimakkaassa kasvussa jatkuvasti lisääntyvän langattoman teknologian ja elektroniikan kysynnän ja sitä kautta lisääntyneen Li-ioniakkutarpeen vuoksi.
 • Lisää painetta litiumkarbonaatin tuotannolle on tulossa kasvihuoneilmiön hillinnän vaatimien hybridi, sähkö- ja polttokennoautojen akkutarpeen tyydyttämisestä.
 • Litiumkarbonaatin kysynnän odotetaankin moninkertaistuvan lähivuosina.
 • Keski-Pohjanmaalla sijaitsee noin 500 km2 laajuinen litiummalmiprovinssi.
 • Kyseessä on täysin uusi aluevaltaus sekä maamme että koko Euroopan Unionin kaivos- ja kemianteollisuudelle.

RAHOITTAJA

 • K.H. Renlundin säätiö

TAVOITE

 • Litiumkarbonaatin valmistusprosessin ensimmäisessä vaiheessa spodumeeni-rikaste on lämpökäsiteltävä noin 1000 °C lämpötilassa huokoiseksi β-spodumeeniksi.
 • Spodula-projekti tutkii faasimuutoslämpötilan osalta litiumprovinssin pegmatiittien spodumeenin soveltuvuutta litiumkarbonaattiprosessin raaka-aineeksi.
 • Samalla selvitetään hyvälaatuisen raaka-aineen saatavuutta ja alueellista jakaantumista litiumprovinssilla.

TUTKIMUS

 • Hankkeen tutkimus tehdään kahtena opinnäytetyönä, joissa tutkitaan spodumeenin alueellista, esiintymän sisäistä ja kiteensisäistä faasitransformaatiolämpötilan vaihtelua.
 • Tulosten avulla voidaan arvioida, luokitella ja vertailla eri malmiesiintymien laatua litiumkarbonaatin tuotantoprosessin kannalta.
 • Lisäksi saadaan tietoa, jonka avulla voidaan luoda tieteellistä mallia alueen geologisesta kehityksestä ja ohjata uusien malmien etsintää, käyttöönoton suunnittelua, ohjata malmin louhintaa ja rikastusprosessia sekä optimoida spodumeenin lämpökäsittelyprosessia ja sen ohjausta.
 • Tutkimuksessa käytetään Keliber Oy:n ja Geologian Tutkimuskeskuksen hallussa olevia kairansydännäytteitä.
 • Hankkeen koordinoinnista vastaa Kokkolan yliopistokeskus Chydenius (Luonnontieteen yksikkö).
 • Tutkimukset suoritetaan pääosin Oulun yliopistossa Prosessi- ja ympäristötekniikan osastolla.

OPINNÄYTETYÖT

 • Jukka Karjalainen: Läntän spodumeenin faasitransformaatio ja lämpökäsittelyn energiantarve, Diplomityö, Oulun yliopisto, 2008.
 • Sari Seppelin: Keski-Pohjanmaan spodumeenin faasitransformaatio ja koostumus, Diplomityö, Oulun yliopisto, 2009.

HENKILÖT

 • Ulla Lassi (vast. johtaja)
 • Pekka Tanskanen (asiantuntija)
 • Jukka Karjalainen (opinnäytetyöntekijä)
 • Sari Seppelin (opinnäytetyöntekijä)