Tutkimus

Kemian ja kemiantekniikan tutkimustoiminta on käynnistynyt Kokkolassa soveltavan ja  prosessikemian professuurin perustamisen myötä 1.1.2007 alkaen. Professuuri on Oulun yliopiston alainen ja kuuluu hallinnollisesti Oulun yliopiston teknilliseen tiedekuntaan 1.1.2017 alkaen.

Professorin tehtävänä on kemian alan tutkimuksen edistäminen alueella, tutkimusrahoituksen hakeminen sekä kemian ja kemiantekniikan koulutuksen kehittäminen. Tutkimusta tehdään yhteistyössä kemian alan yritysten ja yliopistojen sekä korkeakoulujen kanssa.

Professorin opetus- ja tutkimusalana on soveltava kemia ja prosessikemia, erityisesti materiaalikemia ja sen teolliset prosessit ja sovellukset.

Tutkimuksen painopistealueet

  • Katalyysi, katalyyttiset materiaalit ja prosessit biomassan muokkauksessa
  • Katalyytit ja adsorbentit vedenkäsittelyssä
  • Energiaa varastoivat uudet kemikaalit Li-ioniakuissa