Analsiimi

Kaivosteollisuudessa sivutuotteena syntyvän analsiimin teolliset ja kaupalliset hyödyntämismahdollisuudet 1.5.-31.7.2008

 TAUSTA

 • Litiumkarbonaatin valmistus tuottaa prosessin sivutuotteena kiteistä analsiimiä eli Na –zeoliittia.
 • Analsiimi on huokoinen luonnon zeoliitti, ja jo aiemmin on osoitettu, että zeoliiteille on olemassa paljon teollisia käyttökohteita.
 • Analsiimiä voidaan käyttää mm. veden kovuuden poistoon.
 • Suuren ominaispinta-alan vuoksi se soveltuu suodatinmateriaaliksi eri teollisuuden aloilla ja alumiinioksidin lisääjäksi keramiikkateollisuuden materiaalina.
 • Analsiimi toimii molekyyliseulana eli se adsorboi erityisesti positiivisia kationeja, kuten ammoniumioneja. Siten sen on havaittu poistavan tehokkaasti ammoniumtyppeä jätevesissä.
 • Analsiimiä voidaan zeoliittien tapaan käyttää myös ioninvaihtimena sekä katalyyttisen aktiivisuuden vuoksi selektiivisenä katalyyttinä, joka on jo pitkään ollut perinteinen zeoliittien käyttökohde.

TAVOITE

 • Projektin tavoitteena on selvittää kaivosteollisuuden sivutuotteena syntyvän analsiimin kaupalliset hyödyntämismahdollisuudet nanoteknologian sovelluksissa.
 • Projektissa
  • 1) määritetään kirjallisuuden avulla analsiimin kemialliset ja fysikaaliset ominaisuudet sekä materiaalitekniset ominaisuudet
  • 2) etsitään potentiaaliset mahdollisuudet sivutuotteen kaupalliselle hyödyntämiselle painottaen teknologian käyttökohteita (mm. tulenkestävät materiaalit ja maalit, jätevedenpuhdistus, ydinvoimalajätteen käsittely ja loppusijoittelu)

OSKE.jpg