HATTU-hanke kaupallistamaan hankkeen tuotteita

Usein hankkeiden tuotokset jäävät Proof-of-Concept-tasolle, vaikka niiden kaupallistamisella voisi olla merkittävämpiä aluetaloudellisia vaikutuksia. HATTU (Hankkeesta tuotteeksi) -hankkeessa kehitetään avoin toimintamalli, joka edistää TKI-toimintaa alueella ja tukee tuotteiden kaupallistamista. Tavoitteena on pienentää kuilua hankkeiden pilotoinnin ja kaupallisen tuotteistamisen välillä.

- Tavoitteenamme on, että hankkeista saataisiin enemmän irti, jonka kautta alueen työmahdollisuuksia voidaan parantaa. Nykymaailmassa taloudelliset leikkaustarpeet kohdistuvat jokaiselle osa-alueelle, että meidän on hankkeissakin tärkeätä miettiä, miten voimme tehostaa entisestään. Haluamme puristaa hankkeista uusia työpaikkoja sekä tuotteita ja palveluja, taustoittaa hanketta projektipäällikkö Mika Alanko.

HATTU-hankkeessa keskitytään erityisesti siihen, miten Proof-of-Concept-tasolle jääneitä tuotoksia voidaan edistää kaupallistamiseen. Toimintamallin avulla pyritään varmistamaan, että hankkeiden investoinnit tuottavat pitkäaikaisia tuloksia uusien tuotteiden, palvelujen, työpaikkojen ja yritysten muodossa. Hankkeessa hyödynnetään tutkimusorganisaatioiden osaamista ja kehitetään innovaatioedellytyksiä, digitaalisia ratkaisuja sekä tuetaan uuden liiketoiminnan syntymistä.

- Tähän asti ei olla välttämättä ajateltu hankkeen aikana, että miten tästä voitaisiin tehdä tuote tai palvelu. Lähdemme tavoittelemaan hankkeissa tuoteraakileita, joita voitaisiin lähteä kaupallistamaan, avaa Alanko.

HATTU-hankkeen tavoitteisiin kuuluu osa-alueiden kartoitus kaupallistamisen kannalta, toimintamallin pilotointi kahdessa TKI-hankkeessa, hienosäätö palautteen perusteella, toimintamallin sisällyttäminen tuleviin hankkeisiin (sekä aktiivinen tiedottaminen hankkeen edistymisestä).

- Tuloksena haluamme yrityksille ja TKI-organisaatioille toimintamallin, joka auttaa tuotteistamisen polulla. Semmoinen työkalu, joka antaa vinkkiä, mitä kuuluisi ottaa huomioon, missäkin vaiheessa, ettei tuotteistamismahdollisuudet unohtuisi, luottaa Alanko.

Lisätiedot

projektipäällikkö Mika Alanko, +358 50 4350 554, mika.a.alanko@jyu.fi

Lisää tietoa löydän CiNetCampuksesta: HATTU - Hankkeesta tuotteeksi

FI_co-funded by VERTICAL RGB_POS.png  KPliitto logo vaaka.jpg  MicrosoftTeams-image (6).png