TUTKA kannustaa yrityksiä mukaan tutkimusyhteistyöhön

Vuonna 2022 Centrian kanssa toteutettava hanke tukee Keski-Pohjanmaan yrityskenttää digitalisaatiossa, kansainvälistymisessä ja liiketoiminnan kasvattamisessa tutkimustiedon avulla.

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen informaatioteknologian yksikkö on mukana hankkeessa, joka auttaa Keski-Pohjanmaan yrityksiä hyödyntämään digitalisaatiota ja tutkimustietoa liiketoimintansa kehittämisessä. 

TUTKA – tutkimuksesta kasvupolulle -hankkeessa jalkaudutaan yrityskentälle ja lisätään avointa vuoropuhelua TKI-organisaatioiden ja yritysten välille. Hankkeessa keskitytään myös alueellisen digitaalisen innovaatiokeskittymän RI-DIH:n toiminnan käynnistämiseen.

Innovaatiokeskittymän päätavoite on madaltaa alueen toimijoiden kynnystä uusien digitaalisten ratkaisujen hyödyntämiseen tarjoamalla tätä tukevia TKI-palveluja.

– Tutkimuskentällä tehty työ ja ympäristöt voisivat toimia nykyistä voimakkaammin yritysten liiketoiminnan kehittämisen ja kasvun tukena, kertoo tutkimuskoordinaattori Mikko Myllymäki.

Hanke toteutetaan tämän vuoden aikana, ja sitä koordinoi Centria. Kokkolan yliopistokeskus Chydenius on hankkeen osatoteuttaja. Hanketta rahoittaa Keski-Pohjanmaan liitto.

Lisätiedot

tutkimuskoordinaattori, FT Mikko Myllymäki mikko.t.myllymaki@jyu.fi +358 40 567 5606

KPliitto logo vaaka.png