Kokkolan IT-maisteriohjelman voit opiskella täysin etänä – aloita opintosi tammikuussa 2022!

Hae opiskelemaan tietotekniikan maisteriohjelmaan (120 op) syksyn yhteishaussa 1.–15.9.2021.

Haku Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen tietotekniikan maisteriohjelmaan on pian auki. Laita kalenteriisi syksyn yhteishaku 1.–15.9.2021. Maisteriohjelmassa suoritetaan 120 opintopisteen filosofian maisterin tutkinto.

Hakeminen

Hakeminen tapahtuu Opintopolku.fi-palvelussa
Hakulomake Opintopolussa avautuu 1.9.2021 klo 8.00 ja on auki 15.9. klo 15.00 saakka.

Hakijoilta vaaditaan aiemmin suoritettuja tietotekniikan opintoja, esimerkiksi:

  • 60 op muualla suoritettuja tietojenkäsittelyalan opintoja sisältäen ohjelmoinnin perusteet TAI
  • 25 op it-tiedekunnassa suoritettuja tietotekniikan opintoja TAI vastaavia

Tarkemmat kuvaukset vaadituista taustaopinnoista löydät valintaperusteista. Lisäksi ennen valintaa tulee suorittaa hyväksytysti tutustumiskurssi, viimeistään 12.11.2021.

Opiskele Kokkolassa – missä vain!

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa voit opiskella tietotekniikkaa pohjakoulutuksestasi riippumatta. Tarjolla on opintoja aina perusopinnoista maisterin tutkintoon saakka. Tietotekniikan opinnot on suunniteltu siten, että opiskelu on mahdollista täysin etänä ja työn ohessa.

Opiskelijaryhmämme ovat pieniä, mikä mahdollistaa hyvän vuorovaikutuksen opiskelijoiden ja luennoitsijoiden välillä. Jokainen opiskelijamme saa aina halutessaan henkilökohtaista opinto-ohjausta, ja kaikille laaditaan oma opiskelusuunnitelma, jossa huomioidaan opiskelijan aiemmat opinnot ja muut opiskeluun vaikuttavat tekijät kuten ajankäyttömahdollisuudet.

Pitkät etäopiskelun perinteet

Koronapandemia mullisti niin koulu- kuin yliopistomaailman vuonna 2020. Monen koulutuksenjärjestäjän oli kiireesti keksittävä opettaminen uudestaan etäaikaa silmällä pitäen. Mutta ei kaikkien: kokkolalainen tietotekniikan opiskelu oli jo vuosia nojannut tyystin etäopiskelun malliin.

Maisterikoulutuksen opetusta on jo yli 20 vuoden ajan suunniteltu niin, että perheellisten ja työssäkäyvien aikuisopiskelijoiden on mahdollista opiskella joustavasti. Kun tietoliikenneyhteydet noin 15 vuotta sitten paranivat, pystyttiin jo koko koulutusohjelman opetus tarjoamaan etänä.

Meidän tavastamme toteuttaa koulutusta on tullut jossain määrin uusi normaali

"Koska koulutusohjelmamme on perustunut jo ennen korona-aikaa monen vuoden ajan etäopetukseen ja sen toteuttamisessa on hyödynnetty vahvasti erilaisia teknologioita, ei korona ole aiheuttanut meidän opiskelijoillemme tai opettajillemme muutoksia. Voisi jopa sanoa, että meidän tavastamme toteuttaa koulutusta on tullut jossain määrin uusi normaali", näkee professori Ismo Hakala.

Nykyään tietotekniikan opetus tarjotaan opiskelijoille lyhyinä temaattisina videoina siten, että jokainen video sisältää vain yhden aihealueen. Videomuotoisen oppimateriaalin jakamiseen (ja tuottamiseen) on käytössä itse rakennettu sovellus, jonka lisäksi hyödynnetään vahvasti virtuaalista oppimisalustaa.

"Kursseilla vuorovaikutusta toteutetaan muun muassa ryhmätöiden ja vertaisarviointien avulla. Opiskelijoiden ohjauksessa ja opiskelijoiden keskinäisessä vuorovaikutuksessa hyödynnetään videoneuvotteluteknologioita", jatkaa Hakala.

Hyviä oppimistuloksia

Tietotekniikan opiskelijoilta saatava palaute on ollut pääsääntöisesti positiivista. Toki koulutusohjelmaan hakeutuvilla on jo hyvä tietämys, minkälaiseen opiskeluun ovat osallistumassa. Kaikki tietotekniikan maisterikoulutukseen valittavat hakijat suorittavat tutustumiskurssin ennen valintaa, jossa heille muodostuu realistinen kuva opiskelusta.

"Myös tutkimustuloksemme osoittavat, että tämän päivän etäopiskelijat näyttäisivät suoriutuvan opinnoistaan vähintään yhtä hyvin ja monissa tapauksissa jopa paremmin, kuin vanhassa lähiopetukseen perustuvassa koulutusmallissa. Ennen kaikkea tämä johtuu koulutusratkaisun mukanaan tuomasta paremmasta opetuksen saavutettavuudesta", toteaa puolestaan kolme vuotta sitten videoteknologioiden käytön mielekkyydestä ja tuloksista väitellyt tutkimuskoordinaattori Mikko Myllymäki.

"Ajasta ja paikasta riippumaton opiskelu onnistuu, kunhan vain on nettiyhteys saatavilla. Ja koulutusratkaisumme ansiosta meillä opiskelevat opiskelijat omaavat valmistumisensa jälkeen automaattisesti hyvin vahvat etätyöskentelytaidot. Tämä on iso lisäetu työmarkkinoilla", summaa Myllymäki.

Ohjausta joka vaiheessa

Tietotekniikan maisterikoulutus tarjoaa joustavien opetukseen osallistumisen ja kurssien suorittamisen lisäksi myös ohjausta aina tästä hetkestä valmistumiseen saakka. Eli yhteyttä kannattaa ottaa jo ennen hakua, sillä näin hakija saa selville jo ennen hakua, mitä hänen tulee suorittaa, jotta varsinaiseksi opiskelijaksi valinta on mahdollista.

Lisätietoa joustavista opiskelujärjestelyistämme löydät CiNetCampus-sivultamme.

Lisätietoa maisterikoulutuksesta ja yhteishausta:

  • Yliopistonopettaja Jukka Määttälä, jukka.t.a.maattala@jyu.fi +358 40 0714 128
  • Koulutussuunnittelija Kinna Tasala, kinna.n.k.tasala@jyu.fi +358 40 359 3830