YMPYRÄ-hanke yhdistää ympäristöekosysteemin ympärillä toimivat tahot

Huhtikuun alussa myönteisen rahoituspäätöksen saaneessa Ympyrä-hankkeessa (Älykkäiden ympäristömittausten osaamiskeskittymä) luodaan Keski-Pohjanmaalle yritysten ympäristövaikutusten älykkään arvioinnin osaamiskeskittymä, joka yhdistää ympäristöekosysteemin ympärillä toimivat tahot. Teollisuus-, kaivos- ja pk-yritykset, konsultit, sekä ympäristön tilaa valvovat viranomaiset kehittävät yhteistyössä tutkimusorganisaatioiden kanssa ympäristön vaikutusten seurantaan ja arviointiin uusia älykkäitä ratkaisuja. Kehittämällä ympäristövaikutusten seurantaa digitalisaation ja tekoälyn avulla, voidaan vastata yritysten ympäristöhaasteisiin ja parantaa tätä kautta yritysten toimintaedellytyksiä.

- Osaamiskeskittymässä yhdistyvät uudella tavalla eri osaamisalueet; digitalisaatio, ympäristöteknologia, ympäristöosaaminen ja mittausteknologiat. Kun kaikki osaamiskeskittymän osapuolet tuovat keskittymään omaa osaamistansa, syntyy täysin uudenlaista tietämystä ja osaamista, jonka avulla voidaan vastata ympäristövelvoitteisiin aiempaa kustannustehokkaammin ja monipuolisemmin. Tuloksena yritykset voivat paremmin toteuttaa toimintaansa, niin että toiminta ja sen vaikutukset täyttävät ympäristöviranomaisten vaatimukset, raottaa reilun kahden vuoden mittaisen EAKR-hankkeen taustoja projektipäällikkö Timo Hongell.

Hankkeella on merkittäviä tuloksia myös vihreän siirtymän näkökulmasta. Hanke edistää toiminnallaan luonnonvarojen kestävää käyttöä ja ympäristövaikutusten hallintaa.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Timo Hongell, 040 4802 715,timo.hongell@chydenius.fi

Professori Ismo Hakala, 040 751 8089, ismo.hakala@chydenius.fi