Älykkäät sensori- ja tuotantoautomaatioteknologiat esiselvityksessä KIP-alueella

Uusi esiselvityshanke tutkii digitalisaatioon liittyviä tarpeita ja mahdollisuuksia Kokkola Industrial Parkin alueella. Hankkeessa ovat mukana Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, Centria-ammattikorkeakoulu ja Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä.

Euroopan vihreä siirtymä, digitalisaatio ja teknologioiden kehittyminen muuttavat yritysten tapaa toimia sekä asettavat uusia vaatimuksia toimintaprosesseille.

Jotta yritykset voivat vastata näihin haasteisiin, täytyy kasvattaa tietoisuutta uusista digitalisaation tarjoamista mahdollisuuksista ja tarpeista, niin alueen kehittäjäorganisaatioissa kuin yrityksissä. Digitalisaation mukanaan tuomat muutokset on myös huomioitava uuden työvoiman koulutuksessa, jotta ratkaisuja voidaan käyttää ja kehittää edelleen yrityksissä.

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, Centria-ammattikorkeakoulu ja Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä ovat aloittaneet uuden Älykäs sensori- ja tuotantoautomaatioteknologia -esiselvityshankkeen, jossa etsitään tapoja nostaa esiin digitalisaatioon liittyviä tarpeita ja mahdollisuuksia KIP-alueella.

Kokkola Industrial Park eli KIP on Pohjois-Euroopan suurin epäorgaanisen kemianteollisuuden ekosysteemi, jossa toimii useita kemian- ja metallienjalostusteollisuuden huippuyrityksiä.

Esiselvityshankeen rahoitus tulee Keski-Pohjanmaan liiton kautta Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -rahoitusohjelmasta.

Juuri nyt käynnissä oleva esiselvityshanke keskittyy teollisuusprosessien arvoketjussa erityisesti KIP-alueen jalostavaan teollisuuteen. Samat tarpeet ovat kuitenkin olemassa arvoketjun muissakin osissa, kuten kaivosteollisuudessa.

Hankkeen tuloksena alueen tutkimus- ja kehittämisorganisaatiot ja Kokkolan kaupunki saavat entistä paremman kuvan Kokkolan suurteollisuusalueen tarpeista ja kehittämiskohteista liittyen erityisesti älykkääseen ympäristömittaukseen ja robotisaatioon. Hanke antaa lisäksi koulutusorganisaatioille tietoa näihin aihealueisiin liittyvien koulutusten kehittämisen tueksi.

Lisätiedot

tutkimuskoordinaattori Mikko Myllymäki, FT, mikko.t.myllymaki@jyu.fi +358 40 5675 606