Mitä pinnan alla tapahtuu?

Kiinnostus vesistöjemme tiloihin on herännyt ymmärrettävästi, kun valumien ja erilaisten päästöjen takia vesistöt ovat rehevöitymässä monissa paikoissa kovaa kyytiä.

Kiinnostus vesistöjemme tiloihin on herännyt ymmärrettävästi, kun valumien ja erilaisten päästöjen takia vesistöt ovat rehevöitymässä monissa paikoissa kovaa kyytiä. Vesistöt ovat tummuneet maatalouksien päästöistä ja soiden valumista johtuen. Kun valo ei enää kunnolla pääse tummuneessa vedessä pohjalle asti, on kasvien tuottama happi vähentynyt järvissä kovasti.

IMG_20230224_125341_pieni.jpg

Ympäristön tilan seurantaa on toteutettu jo pitkään, mutta silti monissa kohdin pitkäaikaisseurannan toteuttaminen on haastavaa. Yleensä ympäristön seuraaminen tapahtuu paikalla käyvän ihmisen toimesta harvakseltaan. Jos mittauksia haluttaisiin tehdä useammin, nousisivat kustannukset kovasti. Joten ratkaisua jatkuva-aikaisempaan mittaamiseen on kovasti kaivattu.

IMG_20230224_131640 (Large).jpg

Näin ollen apua on haettu teknologian hyödyntämisestä jatkuva-aikaisissa mittauksissa. Teknologioita hyödyntäen voidaan mittaustuloksia saada reaaliajassa ja koko ajan. Reaaliaikaisuuden ansiosta esimerkiksi vesistöissä tapahtuviin muutoksiin pystytään reagoimaan nopeammin.

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen DiVes-hankkeessa on testattu IoT-teknologiaa hyödyntäen reaaliaikaista monitorointia Kälviän Ruotsalon Vähäjärvessä. Euroopan Aluekehitysrahaston ja Keski-Pohjanmaan liiton rahoittamassa hankkeessa katsastetaan mahdollisuuksia IoT-teknologioiden avulla seurata järven happipitoisuutta, jotta eliöille voitaisiin turvata hyvä kasvuympäristö myös tulevaisuudessa. Hyvä ja terve järvi tuo iloa ruotsalolaisille myös vapaa-aikana kalastuksen muun virkistäytymisen muodossa.

IMG_20230224_131629_pieni.jpg

Lisää DiVes-hankkeesta löydät CiNetCampuksesta!

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Veli-Matti Tornikoski, 040 0753 860, veli-matti.tornikoski@jyu.fi

ympyrähankkeen_logoja.png