Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen älykkäiden järjestelmien osaaminen valjastetaan yritysten käyttöön EU-rahoituksella

Euroopan komissio on valinnut Robocoast EDIH -konsortion European Digital Innovation Hub’ksi eli EDIH-organisaatioksi. Robocoast EDIH -konsortioon kuuluu yhteensä 15 suomalaista korkeakoulua, mukaan lukien Kokkolan yliopistokeskus Chydenius.

Euroopan komissio on valinnut Suomesta yhteensä neljä EDIH-organisaatiota, joiden tarkoituksena on vahvistaa yritysten toimintaa tiivistämällä yhteistyötä yritysten ja korkeakoulujen välillä. Kaiken kaikkiaan komissio valitsi 283 hakemuksesta 136 EDIH-organisaatiota, jotka toimivat jatkossa koko EU:n kattavana osaamisverkostona.

EDIH-organisaatioiden tehtävänä on toimia yrityksille matalan kynnyksen kontaktipisteinä, joiden kautta yritykset löytävät helposti tarvitsemaansa osaamista ja asiantuntijaresursseja digitaalisten ratkaisujen toteuttamiseen ja toiminnan modernisointiin. Tavoitteena on Suomen teollisuuden uudistaminen.

Robocoast EDIH -konsortioon kuuluu Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen ja Jyväskylän yliopiston lisäksi 13 muuta suomalaista korkeakoulua ja kaksi elinkeinoyhtiötä yhdeksästä eri maakunnasta.

Robocoastin valinta Euroopan komission innovaatiohubiksi tuo rahoitusta Kokkolan alueelle

Robocoast-konsortion valinta EDIH-organisaatioksi tarkoittaa lisärahoitusta Kokkolan alueelle erityisesti Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa toimivaan Informaatioteknologian yksikköön.

Rahoituspäätös on kolmivuotinen, ja se on yhteensä noin 3 094 000 euroa. Rahoituksesta 50 prosenttia tulee EU:n Digitaalinen Eurooppa -ohjelmasta ja 30 prosenttia Business Finlandilta. Loput rahoituksesta ovat operatiivisten toimijoiden omarahoitusta.

– Rahoitus mahdollistaa yhteistyöverkostojen luomisen ja ylläpitämisen, jotka tukevat yritysten tki-toiminnan kehittymistä, kertoo yliopistokeskuksen varajohtaja, informaatioteknologian professori Ismo Hakala.

Kokkolan vahvuutena IoT-pohjaiset älykkäät mittausratkaisut

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen strategiset fokusalueet ovat Teollisuuden ja elinkeinoelämän uudistuvat ratkaisut, Oppiminen ja koulutus sekä Osallisuus ja hyvinvointipalvelut. Robocoast EDIH keskittyy erityisesti Teollisuuden ja elinkeinoelämän uudistuviin ratkaisuihin IT-alalla.

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen IT-yksikön tutkimus- ja kehitystoiminta profiloituu ennen kaikkea IoT:n tutkimukseen ja sen soveltamiseen monipuolisesti eri konteksteissa.

– Vahvuusalueemme tässä konsortiossa on IoT-pohjaiset älykkäät mittausratkaisut, joita sovelletaan eri toimialueille. Muun muassa ympäristöön sekä teollisuuteen liittyvät YVA-mittaukset yhdessä rakennus- ja rakenteiden olosuhdetietoihin liittyvät mittausratkaisut ovat meidän osaamisalaamme, toteaa Hakala.

Robocoast auttaa välittämään näitä resursseja niin suomalaisille kuin eurooppalaisille teollisuusyrityksille.

Robocoast-konsortio toimii lähellä yrityksiä ja pyrkii tunnistamaan yritysten modernisointiin liittyviä haasteita sekä aktiivisesti ratkaisemaan niitä. Konsortio välittää korkeakoulujen digitaalista osaamista yritysten tarpeisiin ja vastaa kansallisella tasolla teollisuusyritysten digitalisaation edistämisestä.

Robocoast-konsortio tulee syksyn 2022 aikana järjestämään useilla eri paikkakunnilla kick-off-tilaisuuksia, joissa yrityksille kerrotaan EDIH-palveluista, konsortion korkeakoulujen osaamisesta ja kehitysympäristöjen tarjoamista mahdollisuuksista.

Lisätiedot

Professori Ismo Hakala
Varajohtaja
+358 40 7518 089, ismo.hakala@jyu.fi
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius
www.chydenius.fi

Mikko Puputti, 044 710 5343, mikko.puputti@prizz.fi, www.robocoast.eu
Pirita Ihamäki, 040 164 6339, pirita.ihamaki@prizz.fi, www.robocoast.eu