Laatua etäopiskeluun hankkeen avulla

Etäopetus on noussut viimeistään korona-aikana monien huulille niin hyvien puolien kuin haasteidenkin osalta. Tunnistettuja kehityskohteita ovat muunmuassa opetuksen interaktiivisuus ja taitoja kehittävien harjoitusten toteuttaminen autenttisia aineistoja käyttäen. Lisäksi virtuaalisista ympäristöistä kertyvää opiskeludataa voitasiin paljon nykyistä tehokkaammin hyödyntää jatkojalostamalla dataa eri tarpeisiin.

- Etäopetuksen haasteet eivät ole esteitä, vaan mahdollisuuksia kehittää innovatiivisia ratkaisuja ja parantaa oppimisen laatua, avaa projektipäällikkö Tuomo Härmänmaa.

Laatua etäopiskeluun -hankkeessa keskitytään juuri näihin mahdollisuuksiin uudessa 3-vuotisessa hankkeessa.

- Erityisesti asynkronisessa, videoihin perustuvassa etäopetuksessa havaitut haasteet liittyvät opetuksen interaktiivisuuden puutteeseen. Hanke vastaa tähän tarpeeseen luomalla teknologisia ratkaisuja, jotka lisäävät vuorovaikutteisuutta opiskelijan ja oppimateriaalin välillä. Näitä ratkaisuja voidaan soveltaa laajasti erilaisissa etäopetusratkaisuissa, parantaen opetuksen ohjattavuutta ja tarjoten tukea sekä opiskelijoille että opettajille.

Interaktiivisuuden ratkaisujen lisäksi hanke keskittyy kehittämään etälaboratorioita ja hyödyntämään niiden generoimaa dataa. Etälaboratorioiden kehitystyö tuottaa data-alustan, joka kerää reaaliaikaista mittausdataa monista erilaisista toimintaympäristöistä. Tämä data-alusta tarjoaa käyttöliittymät ja rajapinnat, joiden avulla opetuksessa voidaan hyödyntää todellisen maailman mittausdataa. Näin opiskelu saa konkreettisen yhteyden reaalimaailmaan, lisäten koulutuksen laatua merkittävästi.

Hankkeen toisessa vaiheessa keskitytään virtuaalisessa ympäristössä kertyvän datan jalostamiseen. Virtuaalisen opiskelun tuottama data muutetaan analytiikan avulla visuaalisiksi raporttinäkymiksi, jotka hyödyttävät sekä koulutuksen järjestäjiä että opiskelijoita.

- Tämä mahdollistaa ennakoivan mallin opinnoissa suoriutumisesta ja tukee opetuksen jatkokehittämistä. Opiskelijat puolestaan saavat paremman käsityksen omasta edistymisestään ja oppimiskäytänteidensä vaikutuksista menestykseen.

Hankkeen tulokset tarjoavat merkittävän panoksen etäopetuksen kehittymiseen. Koulutusorganisaatiot ja yritykset voivat hyötyä interaktiivisuuden lisäämisestä sekä reaalimaailman datan integroinnista opetukseen. Hankkeen vaikutus ulottuu myös IoT-alan koulutukseen, joka on yhteiskunnallisesti merkittävä ja kasvava ala.

- Koulutuksen parantaminen näillä aloilla ei ainoastaan vastaa työvoiman tarpeisiin vaan myös edistää digitalisaatiota ja teknologista osaamista yhteiskunnassa, päättää Härmänmaa.

Tutustu hankkeeseen tarkemmin CiNetCampuksessa.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Tuomo Härmänmaa, 040 8368 706, tuomo.a.harmanmaa@jyu.fi

FI_co-funded by VERTICAL RGB_POS.png    image_3.210x90.png