Ajankohtaista

Mitä pinnan alla tapahtuu?

Kiinnostus vesistöjemme tiloihin on herännyt ymmärrettävästi, kun valumien ja erilaisten päästöjen takia vesistöt ovat rehevöitymässä monissa paikoissa kovaa kyytiä.

Tietotekniikan oppimissivusto entistä käyttäjälähtöisempi

Informaatioteknologian yksikön koulutus- ja projektitoimintaan keskittyvä sivusto cinetcampus.fi on saanut uudistetun ulkoasun. Tietotekniikan maisteriopintojen opiskelijoiden päivittäisessä käytössä oleva sivusto toimii oppimateriaalin ja luentovideoiden jakoalustana, mutta myös projekti- ja tutkimustoiminnan tiedotuskanavana.

Kun ääni ratkaisee – algoritmi oppii tunnistamaan uhanalaiset eläinlajit

Moni yritys tarvitsee tietoa uhanalaisten eläinlajien elinalueista ympäristölupia varten. Ääneen perustuva langaton seuranta tuo kaivattua tehokkuutta paikannukseen. Älykkäitä ympäristömittauksia tutkiva ja kehittävä YMPYRÄ-hanke on ollut tuottamassa uutta, tarkkaa seurantateknologiaa, jolla varmistetaan kaivostoiminnan ympäristöystävällisyyttä.

Tekoälystä apu lintujen yömuuton seurantaan?

Muutokset ympäristön valomäärässä vaikuttavat muuttolintujen seurantaan. Yliopistokeskuksen hanke kehittää uusia mittausratkaisuja lintujen tunnistamiseen ja laskentaan. Hankkeen myötä Keski-Pohjanmaalle muodostuu älykkäiden ympäristömittausten osaamiskeskittymä.

RUOSTE-hanke tuo digitalisaatiosta potkua rakennusalalle

Informaatioteknologian yksikön käynnistämä uusi hanke pureutuu rakennusalan digitalisaatioon. RUOSTE-hanke toteutetaan vuosina 2021–2023, ja yliopistokeskuksen lisäksi siinä ovat mukana Kokkolan kaupunki ja Perhon kunta. Hankkeessa on tiiviisti mukana joukko alueen merkittäviä rakennus- ja kiinteistöalan yrityksiä.