Ajankohtaista

Teollinen Big data -hanke selvittää tekoälyn mahdollisuuksia valmistavassa teollisuudessa

Teollisuuden digitalisaatio ja tekoälyratkaisut ovat vallankumouksellisesti muuttaneet toimialoja, ja nyt tavoitteena on kohdistaa nämä voimavarat valmistavan teollisuuden tarpeisiin. Teollisuuden Big data -hanke keskittyy erityisesti tekoälyn soveltamiseen teollisen prosessin laadun tarkkailussa ja akkukennojen testauksessa syntyvän suuren datan hyödyntämiseen osana akkukemikaalien valmistusprosessia. Hanke toteutetaan yhteistyössä Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen Informaatioteknologian yksikön ja Oulun yliopiston Kokkolan Soveltavan kemian -tutkimusryhmän kesken.

HATTU-hanke kaupallistamaan hankkeen tuotteita

Usein hankkeiden tuotokset jäävät Proof-of-Concept-tasolle, vaikka niiden kaupallistamisella voisi olla merkittävämpiä aluetaloudellisia vaikutuksia. HATTU (Hankkeesta tuotteeksi) -hankkeessa kehitetään avoin toimintamalli, joka edistää TKI-toimintaa alueella ja tukee tuotteiden kaupallistamista. Tavoitteena on pienentää kuilua hankkeiden pilotoinnin ja kaupallisen tuotteistamisen välillä.

Älykkyyttä ja kestävyyttä asumiseen

Jyväskylän yliopisto/Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä ja Centria-ammattikorkeakoulu Oy yhdistävät voimansa Älykäs ja kestävä asuminen -hankkeessa. Yhteisessä hankkeessa on tavoitteena luoda älykkäitä ratkaisuja ja hyödyntää digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia asuntorakentamisen kaikissa vaiheissa – suunnittelusta käyttöön. Hankkeen tuloksena syntyvä virtuaalinen 3D-suunnittelumalli ja fyysinen konseptitalo toimivat kehittämisympäristöinä, joita voidaan hyödyntää opetuksessa, tki-toiminnassa ja asuntorakentamisessa.

Naisten kannustus ICT-alalle ja tutustuttaminen alan ammatteihin pitäisi alkaa jo yläkoulussa

Äskettäin päättyneen Women in IT (WinIT) -hankkeen opiskelijakyselyssä ja haastatteluissa käsiteltiin mm. opiskelupaikan valintaa, mielikuvia ICT-alasta, alanvaihtoa, työelämää ja tasa-arvoa. Kyselyistä selvisi muun muassa, että naiset toivoivat lisää kannustusta alalle jo yläkoulussa ja etätyömahdollisuus oli mielenkiintoisten työtehtävien ja itselle merkityksellisen työn ohella tärkein toive omalle työelämälle.

Laatua etäopiskeluun hankkeen avulla

Etäopetus on noussut viimeistään korona-aikana monien huulille niin hyvien puolien kuin haasteidenkin osalta. Tunnistettuja kehityskohteita ovat muunmuassa opetuksen interaktiivisuus ja taitoja kehittävien harjoitusten toteuttaminen autenttisia aineistoja käyttäen. Lisäksi virtuaalisista ympäristöistä kertyvää opiskeludataa voitasiin paljon nykyistä tehokkaammin hyödyntää jatkojalostamalla dataa eri tarpeisiin.

Mitä pinnan alla tapahtuu?

Kiinnostus vesistöjemme tiloihin on herännyt ymmärrettävästi, kun valumien ja erilaisten päästöjen takia vesistöt ovat rehevöitymässä monissa paikoissa kovaa kyytiä.

Tietotekniikan oppimissivusto entistä käyttäjälähtöisempi

Informaatioteknologian yksikön koulutus- ja projektitoimintaan keskittyvä sivusto cinetcampus.fi on saanut uudistetun ulkoasun. Tietotekniikan maisteriopintojen opiskelijoiden päivittäisessä käytössä oleva sivusto toimii oppimateriaalin ja luentovideoiden jakoalustana, mutta myös projekti- ja tutkimustoiminnan tiedotuskanavana.

Kun ääni ratkaisee – algoritmi oppii tunnistamaan uhanalaiset eläinlajit

Moni yritys tarvitsee tietoa uhanalaisten eläinlajien elinalueista ympäristölupia varten. Ääneen perustuva langaton seuranta tuo kaivattua tehokkuutta paikannukseen. Älykkäitä ympäristömittauksia tutkiva ja kehittävä YMPYRÄ-hanke on ollut tuottamassa uutta, tarkkaa seurantateknologiaa, jolla varmistetaan kaivostoiminnan ympäristöystävällisyyttä.