Älykkyyttä ja kestävyyttä asumiseen

Jyväskylän yliopisto/Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä ja Centria-ammattikorkeakoulu Oy yhdistävät voimansa Älykäs ja kestävä asuminen -hankkeessa. Yhteisessä hankkeessa on tavoitteena luoda älykkäitä ratkaisuja ja hyödyntää digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia asuntorakentamisen kaikissa vaiheissa – suunnittelusta käyttöön. Hankkeen tuloksena syntyvä virtuaalinen 3D-suunnittelumalli ja fyysinen konseptitalo toimivat kehittämisympäristöinä, joita voidaan hyödyntää opetuksessa, tki-toiminnassa ja asuntorakentamisessa.

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius (KYC) suuntaa voimansa sensoriteknologian innovatiiviseen käyttöön. Osahankeessa KYC toteuttaa sensoriteknologioita ja luo IoT-alustan, joka toimii tietojen keräämisen ja jakamisen keskuksena.

- Sensoriteknologia mahdollistaa monipuolisen datan keräämisen rakennuksen elinkaaren vaiheissa. Kerättyä dataa voidaan hyödyntää tuotannon, asennuksen, käyttöönoton ja käytön vaiheissa esimerkiksi havainnoimalla kohteen sekä rakenteiden, talotekniikan ja tilojen olosuhteita että kulutustietoja. Kerättyä tietoa käytetään käytön (asumisen) olosuhteiden säätämisessä ja mahdollisten riskien ennakoivassa havaitsemisessa. Muissa osahankkeissa tietoja tullaan käyttämään visualisointiin, tekoälyn lähtötietona käyttöolosuhteiden optimointiin ja digitaalisen kaksosen tietojen rikastamiseen, toteaa osahankkeen projektipäällikkö Petri Jyrkkä.

Anturointien tuottamaa tietoa voidaan räätälöidä vastaamaan myös erityistarpeita, kuten turvallisuus-, media- ja terveysnäkökohtia. KYC:ssä suunnitellaan, toteutetaan ja pilotoidaan tarvittavat anturoinnit käytännön konseptitaloon.

Valtava määrä mittausdataa syntyy rakennuksesta ja sen ympäristöstä. Hankkeessa rakennetaan avoimena datapankkina toimiva IoT-alusta, joka mahdollistaa datan keräämisen ja jakamisen tehokkaasti. Tarkat kuvaukset kerättävästä datasta ja metatietokuvausten rakentaminen ovat keskeisiä toimenpiteitä. Tämä avoin data tarjoaa mahdollisuuksia monille sidosryhmille, kuten rakentajille, suunnittelijoille, urakoitsijoille, asukkaille, koulutusorganisaatioille ja tutkimuslaitoksille.

- Rakentajat voivat hyödyntää dataa tuotekehityksessä, asukkaat saavat arvokasta tietoa oman kodin käytöstä, ja koulutusorganisaatiot voivat käyttää dataa opetuksessaan. Tutkimusorganisaatiot voivat puolestaan analysoida dataa monissa tutkimuskohteissa, kuten energiatehokkuuden, rakenteiden ominaisuuksien ja olosuhteiden vaikutusten tutkimuksessa. Mielenkiintoista hankkeessa on myös osapuolten yhteistyö, arvioi Jyrkkä.

Lisätiedot

projektipäällikkö, DI Petri Jyrkkä, +358 40 7033 400, petri.ao.jyrkka@jyu.fi

Lisää tietoa löydän CiNetCampuksesta: Älykäs ja kestävä asuminen

FI_co-funded by VERTICAL RGB_POS.png  KPliitto logo vaaka.jpg  MicrosoftTeams-image (6).png