Kieli- ja kulttuuritietoinen opettajankoulutus

Kuva australia.jpg

Kielellisesti ja kulttuurisesti moninaisessa yhteiskunnassa opettajan rooli oppimisympäristön kehittäjänä on tärkeää. Suomessa osa opettajan työnkuvaa on muovata opetuksestaan kielellisesti- ja kulttuurisesti tietoista. Tämä tutkimus pyrkii kriittisesti tarkastelemaan opettajankoulutuksia Suomessa ja Australiassa kielellisen- ja kulttuurisen tietoisuuden näkökulmasta. Tässä tutkimuksessa tarkastelemme millaisia käsityksiä opettajaksi opiskelevilla on niistä tiedoista ja taidoista, joita he tarvitsevat toimiakseen kielellisesti ja kulttuurisesti tietoisesti luokassa ja kuinka he kokevat että opettajankoulutus heitä tähän valmentaa. Tutkimus toteutetaan yhteistyössä Australialaisen Monash Universityn tutkijoiden kanssa ja se on luonteeltaan monimenetelmällinen. Tutkimuksen aineiston ensimmäinen vaihe kerätään verkkovälitteisellä kyselylomakkeella sekä suomeksi että englanniksi keväällä 2024. Tutkimuksen tavoitteena on tarjota tärkeää tietoa opettajankoulutusten kehittämiseksi sekä päätännänteon tueksi kansallisesti ja kansainvälisesti.

Lisätietoa tutkimuksesta

Yliopistolehtori Minna Maunula minna.r.h.maunula@jyu.fi

Professori Heidi Harju-Luukkainen heidi.k.harju-luukkainen@jyu.fi

Australian vastaavaana tutkijana toimii Yliopistonlehtori Ruth Fielding ruth.fielding@monash.edu