Ammattikorkeakoulupedagogiikkaa kehittämässä

Ammattikorkeakoulupedagogiikkaa kehittämässä - Pedagogista toimintaa ohjaavien strategisten dokumenttien ja ammattikorkeakouluissa opettavien näkökulma

Väitöstutkimus käsittelee suomalaista ammattikorkeakoulupedagogiikkaa strategisten toimintasuunnitelmien ja ammattikorkeakouluissa opettavien näkökulmista. Tutkimuksen päätavoitteena on ammattikorkeakoulupedagogiikan jäsennelty teoreettinen määrittäminen sitä ohjaavien ammattikorkeakoulujen pedagogisten toimintasuunnitelmien sekä ammattikorkeakouluopettajien kuvausten perusteella. Tutkimuksen toisena tavoitteena on ammattikorkeakoulupedagogiikan kehittäminen. Tutkimuksen kautta luodaan kokonaiskuva suomalaisesta ammattikorkeakoulupedagogiikasta.

Tiedote tutkimuksesta 28.5.2023: Ammattikorkeakoulupedagogiikkaa kehittämässä

Tietosuojailmoitus tutkimuksesta 28.5.2023: Ammattikorkeakoulupedagogiikkaa kehittämässä