21st Century European Teachers

Tuetaan opettajien ja opettajaksi opiskelevien tulevaisuustaitojen kehittymistä sekä kansainvälistä verkostoitumista – kehitetään yhdessä kestäviä opetusmenetelmiä ja –käytänteitä.

Hankkeen taustaa

 • Opettajien tulevaisuustaitojen kehittymisen tukeminen
  - opettajien taito selvitä digitaalisuuden, ilmastonmuutoksen, tai muiden monitahoisten mullistusten tuomista yhteiskunnallisista haasteista
 • Opettajan ammatin houkuttelevuuden kehittäminen
  - kumppanuudet yli valtioiden rajojen (opettajien monipuolisen liikkuvuuden lisääminen), kestävät opetusmenetelmät ja -käytänteet

 

 

 

Hankkeessa tapahtuu - katso uutiset ja tapahtumat

21st Century European Teachers -hankkeella on neljä erityistavoitetta:

 1. Koota tietoa eurooppalaisesta opettajankoulutuksesta ja siinä tapahtuneista muutoksista suhteessa yhteiskunnallisiin ja globaaleihin ongelmiin.
 2. Tutkia ja kehittää opettajien ja opettajaksi opiskelevien liikkuvuutta ja tulevaisuustaitoja.
 3. Suunnitella, kehittää ja pilotoida tutkimusperustaisia oppimismoduuleja opettajien perus- ja täydennyskoulutukseen.
  - MOOC-opintojaksot eTwinning-alustalla
 4. Tiedottaa hankkeen ja tutkimuksen tuloksista sidosryhmille ja päätöksentekijöille kansallisissa ja kansainvälisissä tapahtumissa.

Tavoitteidensa saavuttamiseksi projekti on kehittänyt 21st Century European Teacher Co-education -mallin. Malli mahdollistaa toiminnan, jossa opettajaksi opiskelevat yhdessä opettajien kanssa kehittävät uusia opetusmateriaaleja ja testaavat opetusmenetelmiä neljässä keskeisessä aihepiirissä:
- teknologinen voimaannuttaminen,
- kestävä oppiminen ja kestävyyskasvatus,
- yrittäjyys ja yrittelijäsyys sekä 
- leikillinen oppiminen.

figure1.png

21st Century European Teachers -projektissa mukana

 • VIA University College, Denmark - koordinaattori
 • European School Net
 • Rey Juan Carlos University, URJC, Spain
 • Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, Suomi
 • Alexandru Ioan Cuza University of Iaș, UAIC, Romania
 • European Centre of Studies and Initiatives, CESIE, Italy
 • Ammattikorkeakoulu Laurea, Suomi
 • Kokkolan kaupunki ja Hollihaan koulu, Suomi
 • Muita kouluja partnreimaista


Yliopistokeskus Chydeniuksen tehtävät projektissa

 • Chydeniuksen tiimi kartoittaa ja selvittää laaja-alaisen osaamisen ja tulevaisuuden taitojen kehittymisen tukemista opettajakoulutuksessa ja opettajien täydennyskoulutuksessa (Tavoite 1).
 • Chydeniuksen tiimi ja opettajaksi opiskelevat yhdessä Hollihaan koulun opettajien kanssa toteuttavat opintomatkoja hankkeen partnerimaihin. Opintomatkojen aikana pilotoidaan hankkeen neljään aihepiiriin liittyviä opetuskokeiluja ja verkostoidutaan eri maiden opettajien ja opettajaksi opiskelevien kanssa (Tavoite 2).
 • Chydeniuksen tiimi ja opettajaksi opiskelevat yhdessä Hollihaan koulun opettajien kanssa toteuttavat yhteisopettajuusmallin (co-education model) mukaisia monialaisia oppimiskokonaisuuksia (Tavoite 3).
 • Chydeniuksen tiimi toteuttaa yhdessä Laurean kanssa leikillisen oppimisen MOOC alustan ja pilotoi sen käyttöä opettajien täydennyskoulutuksessa (Tavoite 3).
 • Chydeniuksen tiimi toteuttaa yhdessä Laurean kanssa kansallisen sidosryhmien tapaamisen, jossa hankkeen tuloksista kerrotaan päättäjille ja esitetään opettajakoulutuksen kehittämisideoita (Tavoite 4).

Hankkeen kotisivu

https://21centuryeuteachers.eun.org

Erasmus+ opettaja-akatemiat

The project had it grant from EU Teacher Academies project together with only 15 other cross-European projects in March 2023. https://education.ec.europa.eu/news/16-new-erasmus-teacher-academies-to-promote-excellence-in-teacher-education-in-europe

Projektin toteutusaika

1.8.2023-31.7.2026

Lisätietoja

Jonna Kangas, projektipäällikkö

Merike Kesler, projektitutkija & yliopistonlehtori

Heidi Harju-Luukkainen, professori

Minna Maunula