Koulutuksen kehittämistutkimus- Visio2030

Koulutuksen kehittämistutkimuksessa- Visio 2030 (2023–2024) tutkitaan Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen luokanopettajakoulutuksen ja oppimisen monipaikkaisuutta osallistamalla opiskelijat pedagogisesti ja digitaalisesti tarkoituksenmukaisten opetuksen käytänteiden kehittämiseen.

Tiedote tutkimuksesta: 25.4.2023: Koulutuksen kehittämistutkimus (2023–2024)

Tietosuojailmoitus: 25.4.2023: Koulutuksen kehittämistutkimus (2024)