Muut työelämäpalvelut

Yhteenveto (päivitys 2/2018)

Jalostusarvo

Muut työelämäpalvelut (P2cef) koostuvat KP-YRTI-palvelussa laki- ja laskentatoimen palveluista (P2c), arkkitehti-, insinööri ja luonnontieteellisistä palveluista (P2e) sekä vuokraus-, leasing-, työvoima-, turvallisuus-, kiinteistöhuolto-, toimisto- ym. tukipalveluista (P2f).

Vuonna 2016 muiden työelämäpalvelujen (P2cef) jalostusarvosumma oli Keski-Pohjanmaalla yhteensä 65 miljoonaa euroa. Tästä 8 miljoonaa euroa tuli laki- ja laskentatoimen palveluista (P2c), 24 miljoonaa euroa arkkitehti-, insinööri ja luonnontieteellisistä palveluista (P2e) ja 33 miljoonaa euroa vuokraus-, leasing-, työvoima-, turvallisuus-, kiinteistöhuolto-, toimisto- ym. tukipalveluista (P2f). Yhteen laskettu jalostusarvosumma pienentyi vuodesta 2014 vuoteen 2016 paitsi Keski-Pohjanmaalla myös Keski-Pohjanmaan naapuriseutukunnissa. Sen sijaan Etelä-Suomessa, Keski-Pohjanmaan naapurimaakuntien muilla alueilla kuin Keski-Pohjanmaan naapuriseutukunnissa, Itä-Suomessa ja Lapissa jalostusarvosumma kasvoi.

Jalostusarvolla mitaten muita työelämäpalveluja (P2cef) voidaan pitää Keski-Pohjanmaan tuotantorakenteen aukkoina. Alan suhteellinen osuus maakunnassa on pienempi kuin maassa keskimäärin. Vuonna 2016 muiden työelämäpalvelujen (P2cef) osuus alueen jalostusarvosummasta oli 5,5 %. Henkilötyövuotta kohti laskettu jalostusarvo alalla oli vuonna 2016 Keski-Pohjanmaalla 52 000 euroa. Etelä-Suomessa ja Keski-Pohjanmaan naapurimaakuntien muilla alueilla kuin Keski-Pohjanmaan naapuriseutukunnissa tämä tehokkuusluku oli suurempi kuin Keski-Pohjanmaalla. Keski-Pohjanmaan naapuriseutukunnissa, Itä-Suomessa ja Lapissa sen sijaan tehokkuusluku oli pienempi kuin Keski-Pohjanmaalla.

Liikevaihto

Vuonna 2016 muiden työelämäpalvelujen (P2cef) liikevaihtosumma oli Keski-Pohjanmaalla yhteensä 102 miljoonaa euroa. Tästä 11 miljoonaa euroa tuli laki- ja laskentatoimen palveluista (P2c), 39 miljoonaa euroa arkkitehti-, insinööri ja luonnontieteellisistä palveluista (P2e) ja 52 miljoonaa euroa vuokraus-, leasing-, työvoima-, turvallisuus-, kiinteistöhuolto-, toimisto- ym. tukipalveluista (P2f). Yhteen laskettu liikevaihtosumma kasvoi vuodesta 2013 vuoteen 2016 paitsi Keski-Pohjanmaalla myös Etelä-Suomessa, Keski-Pohjanmaan naapurimaakuntien muilla alueilla kuin Keski-Pohjanmaan naapuriseutukunnissa, Itä-Suomessa ja Lapissa. Keski-Pohjanmaan naapuriseutukunnissa liikevaihtosumma säilyi ennallaan.

Liikevaihdolla mitaten muita työelämäpalveluja (P2cef) voidaan pitää Keski-Pohjanmaan tuotantorakenteen aukkoina. Alan suhteellinen osuus maakunnassa on pienempi kuin maassa keskimäärin. Vuonna 2016 muiden työelämäpalvelujen (P2cef) osuus alueen liikevaihtosummasta oli 2,4 %. Henkilötyövuotta kohti laskettu liikevaihto alalla oli vuonna 2016 Keski-Pohjanmaalla 82 000 euroa. Itä-Suomessa ja Lapissa tämä tehokkuusluku oli pienempi kuin Keski-Pohjanmaalla, kun taas Etelä-Suomessa ja Keski-Pohjanmaan naapurimaakunnissa kyseinen tehokkuusluku oli suurempi kuin Keski-Pohjanmaalla.

Henkilöstömäärä

Vuonna 2016 muiden työelämäpalvelujen (P2cef) henkilöstömäärä oli Keski-Pohjanmaalla yhteensä 1 248 henkilötyövuotta (htv). Tästä 143 htv:tä käytettiin laki- ja laskentatoimen palveluissa (P2c), 367 htv:tä arkkitehti-, insinööri ja luonnontieteellisistä palveluissa (P2e) ja 738 htv:tä vuokraus-, leasing-, työvoima-, turvallisuus-, kiinteistöhuolto-, toimisto- ym. tukipalveluissa (P2f). Henkilöstömääräsumma pienentyi Keski-Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaan naapuriseutukunnissa vuodesta 2013 vuoteen 2016. Sen sijaan Etelä-Suomessa, Keski-Pohjanmaan naapurimaakuntien muilla alueilla kuin Keski-Pohjanmaan naapuriseutukunnissa, Itä-Suomessa ja Lapissa henkilöstömäärä kasvoi.

Vuonna 2016 muiden työelämäpalvelujen (P2cef) osuus Keski-Pohjanmaan yritystoiminnan henkilöstömäärästä (7,6 %) oli pienempi Etelä-Suomessa, Keski-Pohjanmaan naapurimaakuntien muilla alueilla kuin Keski-Pohjanmaan naapuriseutukunnissa, Itä-Suomessa ja Lapissa. Vain Keski-Pohjanmaan naapuriseutukunnissa osuus oli pienempi kuin Keski-Pohjanmaalla. Toimipaikkaa kohti laskettu henkilöstömäärä alalla oli Keski-Pohjanmaalla 3,9 htv:tä eli suurempi kuin vastaava luku Keski-Pohjanmaan naapuriseutukunnissa mutta pienempi kuin Etelä-Suomessa, Keski-Pohjanmaan naapurimaakuntien muilla alueilla kuin Keski-Pohjanmaan naapuriseutukunnissa, Itä-Suomessa ja Lapissa.

Toimipaikkamäärä

Vuonna 2016 muissa työelämäpalveluissa (P2cef) oli Keski-Pohjanmaalla yhteensä 320 yritystoimipaikkaa. Näistä 69 oli laki- ja laskentatoimen palveluissa (P2c), 113 arkkitehti-, insinööri ja luonnontieteellisistä palveluissa (P2e) ja 138 vuokraus-, leasing-, työvoima-, turvallisuus-, kiinteistöhuolto-, toimisto- ym. tukipalveluissa (P2f). Yhteen laskettu toimipaikkamäärä pienentyi vuodesta 2013 vuoteen 2016 paitsi Keski-Pohjanmaalla myös Keski-Pohjanmaan naapuriseutukunnissa ja Itä-Suomessa. Sen sijaan Etelä-Suomessa, Keski-Pohjanmaan naapurimaakuntien muilla alueilla kuin Keski-Pohjanmaan naapuriseutukunnissa ja Lapissa toimipaikkamäärä kasvoi.

► Tilastokuviot