Parasta opiskelussa on ollut opittujen aiheiden soveltaminen ja peilaaminen omaan työhön

Opiskelijana Chydiksellä -sarjassa opiskelijat kertovat millaista on opiskelu Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksella.

Juttu tehty huhtikuussa 2023. Hanna Pahkala valmistui kauppatieteiden maisteriksi kesäkuussa. Onnittelut!

Kokkolalainen Hanna Pahkala opiskelee kauppatieteiden maisteriohjelmassa Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksella. Ohjelman suoritettuaan hän saa Vaasan yliopiston myöntämän kauppatieteiden maisterin tutkinnon.

Kuka olet ja mistä tulet?

Olen Hanna Pahkala, Kokkolassa asuva maisteriopiskelija. Aloitin opiskelun syksyllä 2020 ja opintopisteet ovat nyt kaikki kasassa. Työstän parhaillaan pro gradu -tutkielmaa ja tarkoitus on valmistua keväällä 2023.

Mitä opiskelet ja miten päädyit opiskelijaksi?

Opiskelen Vaasan yliopistossa liiketoiminnan kehittämisen maisteriohjelmassa, KTM. Päädyin hakeutumaan opinto-ohjelmaan tavoitteenani kehittää omaa osaamistani sekä hankkia ylempi korkeakoulututkinto. Opinto-ohjelma järjestettiin Kokkolassa ja mahdollisuus yliopisto-opintoihin kotipaikkakunnalla houkutteli kovasti. Valitettavasti korona kuitenkin muutti hieman suunnitelmia ja ensimmäisenä opintovuotena kurssit jouduttiin järjestämään kaikki etänä.

Mikä on aikuisopiskelussa parasta?

Ehdottomasti parasta on ollut opittujen aiheiden soveltaminen ja peilaaminen omaan työhön. On ollut hienoa hyödyntää opinnoissa omaa työkokemusta sekä vastavuoroisesti hyödyntää oppeja käytännön tasolla työelämässä. Mielenkiintoista on ollut verkostoitua myös muiden aikuisopiskelijoiden kanssa ja kuulla heidän kokemuksiaan työelämästä eri toimialoilta.
Opinnot ovat tarjonneet myös mukavaa vastapainoa työelämän ja perhe-elämän rinnalle.

Mikä on sinulle mieluisin opiskelutapa ja miksi?

Etäopiskelu on sopinut minulle hyvin. Se on ollut joustavaa ja mahdollistanut opintojen sovittamisen hektisen työelämän ja lapsiperheen ympärille. Nauhoitettuja luentoja on ollut hyvä kerrata ja kuunnella itselle sopivana aikana, esimerkiksi arjen askareiden äärellä.

Etäopiskelu on ollut joustavaa ja mahdollistanut opintojen sovittamisen hektisen työelämän ja lapsiperheen ympärille.

Miten olet voinut hyödyntää opintoja työssäsi?

Voin rehellisesti sanoa, että lukuisia opittuja aihepiirejä olen pystynyt työssäni hyödyntämään. Esimerkiksi henkilöstöjohtamisen, juridiikan, strategisen ajattelun sekä syvemmän tiedonhaun taitoja, olen soveltanut työssäni. Olen saanut myös varmuutta johtamisen käytäntöihin sekä luottoa omaan osaamiseen sekä päätöksentekokykyyn.

Onko opiskelu vaikuttanut uraasi?

En voi sanoa, että olen saanut tietyn roolin juuri koulutukseni perusteella, mutta opintojen kautta olen vahvistanut osaamistani ja se on ollut yksi tekijä, jonka kautta olen edennyt vastuullisempiin tehtäviin. Olen parhaillaan hakeutumassa työelämässä uusien haasteiden pariin ja olen varma, että koulutustaustastani on minulle hyötyä.

Opintojen kautta olen vahvistanut osaamistani ja se on ollut yksi tekijä, jonka kautta olen edennyt vastuullisempiin tehtäviin.

Mitä haluat kertoa henkilölle, joka miettii opiskelujen aloittamista?

Suosittelen kaikille aikuisopintoja, jotka sitä vakavasti pohtivat ja kenellä on halu ja motivaatio oppimiseen. On tärkeää kuitenkin tunnistaa, että opiskelu sopii sen hetkiseen elämäntilanteeseen. Näin opintojen loppusuoralla, tunne on vahvasti se, että päivääkään en vaihtaisi pois.

Hae syksyn yhteishaussa 4.-14.9.2023