Toimenpiteitä työvoiman saatavuuteen - Kasvun, osaamisen ja elinvoiman Keski-Pohjanmaa -hanke käynnistyi

Keski-Pohjanmaan liiton johdolla valmisteltu Kasvun, Osaamisen ja Elinvoiman Keski-Pohjanmaa -hanke (KOE-hanke) on käynnistynyt. Hankkeen toteuttajina toimivat Keski-Pohjanmaan liiton lisäksi Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä sekä Centria ammattikorkeakoulu OY.

 Kasvun, Osaamisen ja Elinvoiman Keski-Pohjanmaa (KOE) -hankkeen tavoitteena on osaavan työvoiman saatavuuden edistäminen sekä työelämässä olevan työvoimareservin vahvistaminen ja osaamisen kehittäminen, TKI-toiminnan edistäminen erityisesti mikro- ja pk-yrityssektorilla sekä maakunnan muutoskykyisyyden parantaminen ja maakunnan tunnettuuden kasvattaminen.

– KOE-hanke tukee omalta osaltaan maakuntamme tulevaisuuden elinvoimaa ja mahdollisuuksia tilanteessa, jossa alueellemme on suunniteltu laajoja investointeja, sanoo Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen johtaja Marko Aittola.

Keski-Pohjanmaan työllisyysaste on korkea ja työttömyysaste alhainen, jonka vuoksi osaavan työvoiman saatavuus on yrityksille ongelmallista. Osaavan työvoiman puute tulee kasvamaan tulevaisuudessa maakuntaan suunniteltujen suurenluokan investointien mukanaan tuomien uusien työmahdollisuuksien vuoksi. Siksi alueen osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointi ja työelämäyhteistyön vahvistamien koulutusorganisaatioiden kanssa on alueen kehityksen kannalta välttämätöntä. Osaavan työvoiman lisäksi alueen yrityksissä tarvitaan ja kaivataan TKI-osaamista. KOE-hankkeen päämääränä on alueen elinvoiman ja kilpailukyvyn vahvistaminen. Menestymiseen tarvitaan vahvaa yhteistyötä yritysten, TKI-toimijoiden, koulutusorganisaatioiden ja elinkeinoelämän kesken niin ennakoinnissa kuin kehittämisessäkin. Tämän yhteistyön lisäämiseksi ja kehittämiseksi tarvitaan uusia pilotoituja malleja.

Hankkeella kehitettävät pilotit ja menettelytavat saavat aikaan tuloksia, jotka edistävät hankkeen tavoitteita. Esimerkiksi ennakointimallin avulla saatua tietoa hyödyntämällä koulutusorganisaatiot voivat yhteistyössä kehittää jatkuvan oppimisen kokonaisuuksia, joita alueen osaava työvoima tarvitsee. Kokonaisuudella parannetaan maakunnan yritysten kilpailukykyä ja siten maakunnan elinvoima ja pito- ja vetovoima kasvavat. Näin alueelle saadaan houkuteltua lisää osaavaa työvoimaa jo olemassa olevan työvoimareservin rinnalle.

Hankkeen koko on yhteensä 715 000 euroa ja kesto on 1.1.2023-31.12.2024.

Lisätietoja

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen osalta hankkeen yhteyshenkilönä on projektisuunnittelija Katja Ristiluoma.

Hankesivuille tästä.

KOE_vaaka.jpg