Maisteriohjelman johtaja Heini Pensar esittäytyy

Vuoden alussa kauppatieteiden maisteriohjelman johtajana aloittanut Heini Pensar kertoo näkemyksiään maisteriohjelman tavoitteista sekä omasta roolistaan opiskelijoiden mentorina ja valmentajana.

Liiketoiminnan maisteriohjelma on tänä vuonna käynnistynyt erittäin vauhdikkaasti. Olen ollut todistamassa opiskelijoidemme innostusta ja aktiivisuutta, ja olen erityisen vaikuttunut porukkamme korkeasta osaamistasosta. Totean, että meillä on hieno mahdollisuus oppia toinen toisiltamme.

Vuoden alussa aloitin tehtävässäni maisteriohjelman johtajana ja yliopistonlehtorina Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa. Viime syksynä minulla oli kuitenkin ainutlaatuinen tilaisuus tutustua ohjelmaan ja suunnitella kevään kurssitarjontaa ohjelmavastaavan sijaisuudessa. Tätä ennen työskentelin tutkimus- ja opetustehtävissä Vaasan yliopiston johtamisyksikössä. Muutama vuosi sitten hyppäsin liike-elämästä jatko-opintojen pariin. Hain opinnoista eväitä johtamistyön modernisointiin ja kehittämiseen. Viime vuoden lopulla valmistuinkin kauppatieteiden tohtoriksi, ja väitöksessäni keskeisenä näkökulmana oli työhyvinvoinnin johtaminen uudistuvassa työn kontekstissa. Kauppatieteiden maisterikoulutukseni suoritin aiemmin Lundin yliopistosta.

Maisteri- ja tohtoritutkinnon välissä ehtikin kulua useampi vuosi työelämässä. Sen aikana olen toiminut erilaisissa liiketoiminnan kehittäjän rooleissa, niin asiantuntijana kuin organisaatiojohtajana ja esihenkilönä. Näihin kokemuksiin sisältyy myös arvokkaita oppeja kansainvälisistä projekteista ja johtamistehtävistä. Nämä omat kokemukset toimivat innostuksen lähteenä jatkaa opintojani, sillä uskon vahvasti, että johtamisessa on vielä paljon kehitettävää.

Opettajan työni ohella nautin työyhteisöjen valmentamisesta. Eritysesti sydäntäni lähellä on esihenkilötyön ja suoriutumisen tukeminen. Monesti johtamistehtäviin siirrytään tilanteessa, jossa eväät ovat vielä melko niukat, olipa kyseessä sitten siirtyminen syväasiantuntijaroolista esihenkilö, esihenkilönä uudelle alalle tai aivan uuteen organisaatioon. Liiketoiminnan kehittäminen edellyttää hyvin monipuolista osaamista, aina ymmärrystä sijoittajien odotuksista, strategisista tavoitteista ja liiketoimintasuunnitelman käytännön toteuttamiseen. Tämä vaatii vahvaa liiketoiminnan numeraalista ymmärrystä, tiedonhankintaa, päätöksentekoa tiedonvarassa sekä sellaista johtamistapaa, joka kannustaa ihmisiä antamaan parhaansa ja suoriutumaan. Maisteriohjelmamme tavoitteena on tarjota opiskelijoillemme näitä taitoja ja valmiuksia ylemmän tason johtamistyöhön.

Aiemmin urallani mietin, löytyisikö työtä, jossa voisin yhdistää oman intohimoni, yhteiskunnallisen vaikuttamisen ja palvelemisen. Nyt olen onnekkaasti löytänyt itseni tällaisesta roolista, unelmatyössäni. Toivon, että pystyn välittämään opiskelijoille omaa innostustani ja aitoa kiinnostustani ohjelmamme sisältöä kohtaan. Samalla toivon, että ohjelmamme luo puitteet opiskelijoiden urakehityksen tukemiseen, mahdollistaa uusien verkostojen rakentamisen, tuottaa iloa ja mahdollisesti synnyttää uusia ystävyyssuhteita.

Aiemmin urallani mietin, löytyisikö työtä, jossa voisin yhdistää oman intohimoni, yhteiskunnallisen vaikuttamisen ja palvelemisen. Nyt olen onnekkaasti löytänyt itseni tällaisesta roolista, unelmatyössäni.

Monet opiskelijamme ovat sitoutuneet kokopäiväisiin työsuhteisiin ja panevat samanaikaisesti paljon energiaa opintoihinsa. Kunnioitan heidän sitoutumistaan ja haluamistaan kehittyä. Haluan myös onnitella heidän työnantajiaan työntekijöidensä oma-aloitteisuudesta ja kehittymishalusta. Korostan tarvetta joustavasti suunnitelluille kursseille sekä inhimilliselle otteelle. On tärkeää pitää huolta opiskelijoiden hyvinvoinnista ja tasapainosta työn, opintojen ja vapaa-ajan välillä. Tavoitteekseni asetankin tarjota opiskelukokemus, joka on mahdollista yhdistää tehokkaasti omaan työhön. Viiden lapsen äitinä ymmärrän elämän tasapainottelun haasteet. Siksipä toivonkin opiskelijoillemme antoisia, mutta samalla jaksamisen näkökulmasta tasapainotettuja opintoaikoja.

Hyvää alkanutta vuotta toivottaen,

Heini

Vaasan yliopiston vuosipäivän juhlassa tammikuussa Heinille myönnettiin Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan Hyvä opettaja -palkinto.