Sain itse määritellä tahdin ja tavoitteet opiskelulle

Opiskelijana Chydiksellä -sarjassa opiskelijat kertovat millaista on opiskelu Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksella.

Kokkolalainen Leena Hellman opiskeli tietotekniikan maisteriohjelmassa Kokkolan yliopistokeskuksella. Ohjelman suoritettuaan hän sai Jyväskylän yliopiston myöntämän filosofian maisterin tutkinnon.

Kuka olet ja mistä tulet?

Olen Leena Hellman Kokkolasta.

Mitä opiskelet ja miten päädyit opiskelijaksi?

Valmistuin kesällä 2023 tietotekniikan maisteriohjelmasta filosofian maisteriksi. Työskentelin aiemmin toisella alalla ja mieleni teki opiskella lisää ja katsella muita vaihtoehtoja. Olen aina ollut kiinnostunut matemaattisista aineista, joten lähdin etsimään alaa, jossa matematiikan osaamisesta olisi hyötyä ja toisaalta alaa, jossa työllistymismahdollisuudet olisivat hyvät. Vastaani tuli Kokkolan yliopistokeskuksen tietotekniikan maisteriohjelma. Tämä koulutusohjelma tarjosi mahdollisuuden opiskella täysin etänä omassa tahdissa, mikä sopi omaan elämäntilanteeseeni erittäin hyvin. Aloitin ensin avoimessa yliopistossa suorittamaan tietotekniikan täydentäviä opintoja, kunnes aloitin varsinaisena tutkinto-opiskelijana. Kurssien opiskelun myötä vahvistui tunne, että olen löytänyt mielenkiintoisen suunnan uralleni.

Olen aina ollut kiinnostunut matemaattisista aineista, joten lähdin etsimään alaa, jossa matematiikan osaamisesta olisi hyötyä ja toisaalta alaa, jossa työllistymismahdollisuudet olisivat hyvät.

Mikä on aikuisopiskelussa parasta?

Parasta on ollut se, että opintoja on saanut tehdä omaan tahtiin paikasta ja ajasta riippumatta. Se on mahdollistanut opiskelun työn ja perhe-elämän ehdoilla.

Tämä koulutusohjelma tarjosi mahdollisuuden opiskella täysin etänä omassa tahdissa, mikä sopi omaan elämäntilanteeseeni erittäin hyvin.

Mikä on sinulle mieluisin opiskelutapa ja miksi?

Olen pitänyt aina itsenäisestä opiskelusta, koska silloin voin itse määritellä tahdin ja tavoitteet opiskelulle. Toisaalta opintojen aikana tuli myös jonkin verran kokemusta ryhmätyöskentelystä ja koin sen myös hyvin opettavaiseksi ajatellen työelämässä tarvittavia taitoja.

Miten olet voinut hyödyntää opintoja työssäsi?

Olen oppinut paljon uutta opintojen aikana. Nykyisessä työssäni olen voinut hyödyntää esimerkiksi ohjelmointitaitojani ja tekoälyn soveltamista erilaisiin käytännön ongelmiin.

Ovatko opiskelu vaikuttanut uraasi?

Olen löytänyt opiskelujen myötä itselleni uuden alan ja päässyt tutkintoa vastaavaan työhön Kokkolan yliopistokeskukselle. Olen myös huomannut, miten monipuolinen ala tietotekniikka on ja miten monen muun alan rajapinnalla sitä voidaan käyttää.

Olen myös huomannut, miten monipuolinen ala tietotekniikka on ja miten monen muun alan rajapinnalla sitä voidaan käyttää.

Mitä haluat kertoa henkilölle, joka miettii opiskelujen aloittamista?

Opiskelu Kokkolan yliopistokeskuksessa on ollut mukavaa ja antoisaa. Koulutusohjelman osaavien opinto-ohjaajien kanssa pääsee heti suunnittelemaan oman polkunsa tutkinto-opiskelijaksi. Opintoja voi suorittaa heti avoimessa yliopistossa ja sitä kautta saa nopeasti tuntuman siihen, millaista opiskelu on. Jos vain motivaatiota ja innostusta löytyy uuden opiskeluun, on mahdollista aloittaa tietotekniikan opiskelu vähemmälläkin osaamisella.

Koulutusohjelman osaavien opinto-ohjaajien kanssa pääsee heti suunnittelemaan oman polkunsa tutkinto-opiskelijaksi.

Hae yhteishaussa  13.-27.3.3024