Opintosuoritusote

Opiskelijan on mahdollista tilata opintosuoritusote missä vaiheessa opintoja tahansa, jossa näkyvät siihen mennessä suoritetut opinnot.

Yleisopintojaksoista ja muista erillisistä kursseista toimitetaan vain opintosuoritusote, ei erillistä todistusta. Opintosuoritusote on virallinen todistus opinnoista ja sen voi tilata opintosuoritusotteen tilauslomakkeella.