Arviointi ja oikaisumenettely

Arviointiasteikot

Opintosuorituksilla tarkoitetaan kaikkia opintovaatimuksissa määriteltyjä suullisia, kirjallisia tai muita suorituksia. Opintosuoritusten arviointi perustuu opetussuunnitelmissa määriteltyihin tavoitteisiin ja arvioinnista vastaa opintojakson opettaja tai opettajat.

Opintosuoritusten arvioinnissa käytettäviä arvosteluasteikkoja ovat:

  • numeerinen asteikko 0-5
  • hyväksytty - hylätty
  • hyvät tiedot / tyydyttävät tiedot / hylätty

Opintojen jatkaminen aineopintojen tasolle edellyttää yleensä vähintään hyviä tietoja perusopinnoissa.

Arviointitaulukon löydät Jyväskylän yliopiston tutkintosäännöstä.

Oikaisupyyntö

Jos olet tyytymätön opintosuorituksesi arvosteluun, voit pyytää suullisesti tai kirjallisesti oikaisua arvostelun suorittaneelta opettajalta. Oikaisu on pyydettävä 14 päivän kuluessa siitä, kun sinulla on ollut tilaisuus saada tietoosi opintosuorituksen yksityiskohtaiset tulokset sekä arvosteluperusteiden soveltaminen omalla kohdallasi. Opintosuoritusten arvosteluun liittyvissä asioissa käänny ensin avoimen yliopiston henkilökunnan puoleen.
Lisätietoja Jyväskylän yliopiston tutkintosäännöstä.