Opiskelutodistus

Tarvittaessa opiskelija voi pyytää todistusta opinto-oikeudestaan.