Todistus opintokokonaisuudesta

Kun kaikki opintokokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot on suoritettu, pyydetään lopullinen arvosanatodistus HelpJYU-palveluportaalin kautta. Todistuksen toimitusaika on pääsääntöisesti noin 3-4 viikkoa (loma-ajat voivat hidastaa prosessia).

Opiskelija voi tarvittaessa käännättää todistuksensa esim. Jyväskylän yliopiston monikielisen akateemisen viestinnän keskuksen (Movin) kielipalveluissa tai muulla virallisella kielenkääntäjällä.

Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoille, joiden opintosuoritukset rekisteröidään Jyväskylän yliopiston opintosuoritusrekisteriin, annetaan erillinen todistus vain pyydettäessä.