Opinto-oikeuden kesto

Avoimen yliopisto-opetuksen opinto-oikeudet myönnetään aina jonkin tietyn aineen opintoja varten ajallisesti ja sisällöllisesti rajattuna. Opinto-oikeusaika vaihtelee oppiaineittain.

Opiskelija voi tarkistaa opinto-oikeuksiensa voimassaoloajat Proma -opintotietojärjestelmästä.

Avoimen yliopiston opinto-oikeusajat:

  • perusopintokokonaisuudet: 360 vrk
    (ellei opintojen kuvauksissa toisin mainita)

  • aineopintokokonaisuudet: 720 vrk
    (ellei opintojen kuvauksissa toisin mainita)

  • opintojaksot: 150 vrk tai poikkeuksellisesti pidempi, mikäli opintojakson toteutustapa on sellainen, että opiskelija ei voi suorittaa sitä 150 vrk:ssa

  • tiettyyn ajankohtaan sidotut opintokokonaisuudet ja -jaksot (esim. lähiopetuksena toteutettavat viestintä- ja kieliopinnot): ajanjakso, jona opinnot toteutetaan.