Opiskelutaidot

Miten kehität opiskelutaitojasi? Luepa vinkit läpi!

Tarvitset yliopisto-opinnoissa monenlaisia opiskelutaitoja, joissa kehityt opintojen aikana. Yksi keskeisimmistä opiskelutaidoista on tarkkailla, säädellä ja arvioida omaa oppimista sekä kehittää opiskelutekniikoita. Sinulle sopivien ja tehokkaiden opiskelutapojen löytäminen tukee opintojesi edistymistä.

Yliopisto-opinnoissa keskeisiä opiskelutaitoja ovat mm.:

  • kirjallisuuden lukeminen
  • kirjoittaminen
  • tenttimiseen liittyvät taidot
  • verkko-opiskelutaidot
  • vuorovaikutus- ja viestintätaidot
  • tiedonhakutaidot
  • itsearviointitaidot