Avoimen kautta tutkintoon

Avoimessa yliopistossa pystyt opiskelemaan kandidaatin tutkintoihin kuuluvia opintoja, jotka voit sisällyttää myöhemmin yliopistotutkintoon.

Tutkinto-opiskelijaksi hakeminen

HAKUREITTI

HAKUKRITEERIT

VALINTA

AVOIMEN OPINNOT

Korkeakoulujen yhteishaku

 • kandidaatin ja maisterin tutkinnot
 • ylioppilastutkinto tai
 • ammatillinen tutkinto
pääsääntöisesti todistusten, valintakokeen tai näiden yhteispistemäärän perusteella opinnot voi sisällyttää tutkintoon

Avoimen yliopiston väylähaku

 • kandidaatin tutkinto
 • kandidaatin ja maisterin tutkinnot
pääsääntöisesti edellytetään yliopisto-opintoja n. 100 op
 • pääaineen perus- ja aineopinnot
 • vapaavalintaisen opintokokonaisuuden perusopinnot
 • viestintä- ja kieliopinnot
avoimen opintojen laajuuden ja opintomenestyksen perusteella

ei yleensä valintakoetta, mahdollinen haastattelu tai soveltuvuusarviointi
opinnot väylähakuun,
opinnot hyväksiluetaan tutkintoon

Maisteriohjelmat, maisteriopinnot

 • maisterin tutkinto
 • soveltuva ylempi tai
 • alempi korkeakoulututkinto  (kandidaatin tutkinto tai ammattikorkeakoulututkinto)
 • lisäksi pääsääntöisesti pääaineen perus- ja aineopinnot (60 op)
opintojen laajuuden, soveltuvuuden ja opintomenestyksen perusteella

ei yleensä valintakoetta, mahdollinen haastattelu tai soveltuvuusarviointi
pääaineen perus- ja aineopinnot

 Maisteriksi KokkolassaUUSI.jpg     OpintopolutJyväskylään.PNG