12.02.2018

Avoimen kautta tutkintoon

Avoimen yliopiston opinnot ovat yliopiston opetussuunnitelman mukaisia. Avoimessa pystyt opiskella kandidaatin tutkintoihin kuuluvia opintoja. Opinnot voit sisällyttää myöhemmin yliopistotutkintoon.

Tutkinto-opiskelijaksi hakeminen

HAKUREITTI

HAKUKRITEERI

VALINTA

AVOIMEN YLIOPISTON OPINNOT

Korkeakoulujen yhteishaku (päävalinta)

  • kandidaatin ja maisterin tutkinto

Ylioppilastutkinnon tai ammatillisen tutkinnon suorittaneet

Valinta pääsääntöisesti todistusten, valintakokeen tai näiden yhteispistemäärän perusteella

Avoimen yliopiston opinnot valmentavat korkeakouluopintoihin ja valintakokeeseen. Opinnot voi sisällyttää tutkintoon.

Avoimen yliopiston väylä

  • väylähaku kandidaatin tutkintoon
  • väylähaku kandidaatin ja maisterin tutkintoon

Tiedekunnan määrittelemät avoimen yliopiston opinnot.

Pääsääntöisesti edellytetään yliopisto-opintoja noin 100 op: pääaineen perus- ja aineopinnot, vapaavalintaisen opintokokonaisuuden perusopinnot ja usein myös viestintä- ja kieliopinnot.

Valinta avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen laajuuden ja opintomenestyksen mukaan.

Ei yleensä valintakoetta. Mahdollinen haastattelu tai soveltuvuusarviointi.

Hakeminen tutkinto-opiskelijaksi avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella. Vaadittavat pohjaopinnot tehdään avoimessa yliopistossa.

Maisterikoulutukset, maisteriohjelmat ja maisteriopinnot

  • maisterin tutkinto

Soveltuva ylempi tai alempi korkeakoulututkinto  (kandidaatin tutkinto tai ammattikorkeakoulututkinto) valintaperusteista riippuen.

Lisäksi pääsääntöisesti edellytetään haettavasta pääaineesta perus- ja aineopinnot (60 op).

Valinta suoritetaan yleensä hakupapereiden perusteella opintojen laajuus, soveltuvuus ja opintomenestys huomioiden.

Ei yleensä valintakoetta. Mahdollinen  soveltuvuusarviointi.

Haettavan pääaineen perus- ja aineopinnot voi tehdä avoimessa yliopistossa.

 

  •