Avoimen kautta tutkintoon

Avoimessa yliopistossa voit opiskella kandidaatin tutkintoihin kuuluvia opintoja, jotka voit sisällyttää myöhemmin yliopistotutkintoon. 

Mahdollisuuksia hakeutua tutkinto-opiskelijaksi on useita. Avoimessa yliopistossa voit opiskella väyläopintoja ja maisteriopintoihin hakeutumiseen vaadittavia opintoja: 

HAKUREITTI

HAKUKRITEERIT

VALINTA

AVOIMEN OPINNOT

Korkeakoulujen yhteishaku

 • kandidaatin ja maisterin tutkinnot
 • ylioppilastutkinto tai
 • ammatillinen tutkinto
pääsääntöisesti todistusten, valintakokeen tai näiden yhteispistemäärän perusteella opinnot voi sisällyttää tutkintoon

Avoimen yliopiston väylähaku

 • kandidaatin tutkinto
 • kandidaatin ja maisterin tutkinnot
yliopisto-opintoja edellytetään väylästä riippuen n. 25-100 op, mm. seuraavia opintoja:
 • pääaineen perus- ja aineopinnot
 • viestintä- ja kieliopinnot
avoimen opintojen laajuuden ja opintomenestyksen perusteella

ei yleensä valintakoetta, mahdollinen haastattelu tai soveltuvuusarviointi
opinnot väylähakuun,
opinnot hyväksiluetaan tutkintoon

Maisteriohjelmat, maisteriopinnot

 • maisterin tutkinto
 • soveltuva ylempi tai
 • alempi korkeakoulututkinto  (kandidaatin tutkinto tai ammattikorkeakoulututkinto)
 • lisäksi pääsääntöisesti pääaineen perus- ja aineopinnot (n. 60 op)
opintojen laajuuden, soveltuvuuden ja opintomenestyksen perusteella

ei yleensä valintakoetta, mahdollinen haastattelu tai soveltuvuusarviointi
pääaineen perus- ja aineopinnot