23.04.2018

Avoimen kautta tutkintoon

Avoimessa yliopistossa pystyt opiskella kandidaatin tutkintoihin kuuluvia opintoja, jotka voit sisällyttää myöhemmin yliopistotutkintoon.

Tutkinto-opiskelijaksi hakeminen

HAKUREITTI

HAKUKRITEERI

VALINTA

AVOIMEN YLIOPISTON OPINNOT

Korkeakoulujen yhteishaku

  • kandidaatin ja maisterin tutkinto

Ylioppilastutkinnon tai ammatillisen tutkinnon suorittaneet

Pääsääntöisesti todistusten, valintakokeen tai näiden yhteispistemäärän perusteella

Valmentavat korkeakouluopintoihin ja valintakokeeseen. Opinnot voi sisällyttää tutkintoon.

Avoimen yliopiston väylä

  • väylähaku kandidaatin tutkintoon
  • väylähaku kandidaatin ja maisterin tutkintoon

Pääsääntöisesti edellytetään yliopisto-opintoja noin 100 op: pääaineen perus- ja aineopinnot, vapaavalintaisen opintokokonaisuuden perusopinnot ja usein myös viestintä- ja kieliopinnot.

Opintojen laajuuden ja opintomenestyksen perusteella

Ei yleensä valintakoetta, mahdollinen haastattelu tai soveltuvuusarviointi.

Pohjaopinnot väylähkauun

Maisterikoulutukset, maisteriohjelmat ja maisteriopinnot

  • maisterin tutkinto

Soveltuva ylempi tai alempi korkeakoulututkinto  (kandidaatin tutkinto tai ammattikorkeakoulututkinto) valintaperusteista riippuen.

Lisäksi pääsääntöisesti edellytetään haettavasta pääaineesta perus- ja aineopinnot (60 op).

Hakupapereiden perusteella opintojen laajuus, soveltuvuus ja opintomenestys huomioiden

Ei yleensä valintakoetta, mahdollinen  soveltuvuusarviointi.

Haettavan pääaineen perus- ja aineopinnot

Opintopolut.jpg  Maisteriksi Kokkolassa.jpg