Opintomaksut

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen avoimen yliopiston opintomaksut:

  • Opintokokonaisuudet (perus- ja aineopinnot) 13 € / op 
  • Opintojaksot 15 € / op

Laskutamme ilmoittautumisesi (opintopistemäärän) mukaan: esim. kun ilmoittaudut 25 opintopisteen perusopintokokonaisuuteen, laskutamme 25 op x 13 €. Yksittäiselle jaksolle tai kurssille hinta määrittyy samoin opintopisteiden mukaan, esim. 3 op jaksolta hinta on 3 x 15 €.

Tarkemmat oppiainekohtaiset maksut sekä opinto-oikeuksien voimassaoloajat löytyvät kunkin oppiaineen kuvauksen yhteydestä Opintotarjonta -sivulta.

Opintomaksun laskuttaminen opintojen aikana:

  • Opintomaksujen 1. erä laskutetaan heti, kun opiskelija ilmoittautuu opintoihin ja 2. erä 90 vrk:n kuluttua.
  • Opintojaksot ja muut opintokokonaisuutta suppeammat kurssit laskutetaan aina 1 erässä.
  • Poikkeavista opintomaksujen laskutuksista ilmoitetaan kurssikuvauksen yhteydessä.
  • Huomaathan, että eräpäivää ei voida siirtää.

Opiskelijaa laskutetaan niiden opintopisteiden osalta, mihin opiskelija on ilmoittautunut. Mikäli opintomaksun maksaa joku muu, ilmoitathan laskutusosoitteen/-tahon ilmoittautumislomakkeessa. Lasku toimitetaan maapostitse. Mikäli et saa laskua 1-2 viikon kuluessa ilmoittautumisesta, otathan yhteyttä oppiaineesi opintosihteeriin.

Opintomaksuihin ei myönnetä alennuksia, eikä maksettuja maksuja palauteta muuten kuin siinä tapauksessa, että avoin yliopisto peruu opinnot vähäisen opiskelijamäärän vuoksi. Opiskelija maksaa opintomaksun myös niistä opinnoista, joista hän hakee korvaavuutta, katso lisää AHOT-käytänteistä verkkosivuiltamme.

Emme vastaa opiskelijoiden kuluista (matka-, majoitus ym.), myöskään siinä tapauksessa, että lähiopetus joudutaan perumaan.

Maksuehdot

Opintomaksujen yleinen maksuehto on 14 päivää, jonka ylittävä lisämaksuaika on viivästyskorollista. Maksamattomasta opintomaksusta lähetämme yhden maksukehotuksen. Maksamattomat opintomaksut siirtyvät perintään, jolloin emme kirjaa uusia ilmoittautumisia emmekä luovuta todistuksia tai opintosuoritusotteita.

Opintomaksu on maksettava, vaikka et olisi saanut yhtään suoritusmerkintää. Laskujen maksamatta jättäminen ei tarkoita opintojen perumista. Turhien laskujen ja epäselvyyksien välttämiseksi onkin tärkeää, että perut opintosi kirjallisesti ajoissa, ellet aloita niitä.