Vesiliikenneala

Yhteenveto (päivitys 2/2018)

Jalostusarvo

Vesiliikennealaan (K07) lasketaan KP-YRTI-palvelussa kuuluviksi alkutuotannon osalta kalastus (K07a), jalostuksen osalta laivojen ja veneiden valmistus (K07b) ja palveluiden osalta alan kauppa, kuljetus, satamatoiminta ym. palvelut (K07c). Vuonna 2016 vesiliikennealan (K07) jalostusarvosumma oli Keski-Pohjanmaalla yhteensä 28 miljoonaa euroa. Tästä reilusti alle puoli miljoonaa euroa tuli alkutuotannosta, 12 miljoonaa euroa jalostuksesta ja 15 miljoonaa euroa palveluista. Yhteen laskettu jalostusarvosumma pienentyi Keski-Pohjanmaalla vuodesta 2014 vuoteen 2016, kun taas vertailualueilla – Etelä-Suomessa, Keski-Pohjanmaan naapurimaakunnissa, Itä-Suomessa ja Lapissa alan jalostusarvosumma kasvoi.

Jalostusarvolla mitaten vesiliikennealaa (K07) kokonaisuutena voidaan luonnehtia Keski-Pohjanmaan pieneksi erikoistumisalaksi. Alan suhteellinen osuus maakunnassa on suurempi kuin maassa keskimäärin. Vuonna 2016 vesiliikennealan (K07) osuus alueen jalostusarvosummasta oli 2,3 %. Henkilötyövuotta kohti laskettu jalostusarvo alalla oli Keski-Pohjanmaalla 88 000 euroa, joka on pienempi kuin vastaava tehokkuusluku Etelä-Suomessa ja Lapissa mutta suurempi luku kuin Keski-Pohjanmaan naapurimaakunnissa ja Itä-Suomessa.

Liikevaihto

Vuonna 2016 vesiliikennealan (K07) liikevaihtosumma oli Keski-Pohjanmaalla yhteensä 70 miljoonaa euroa. Tästä alle puoli miljoonaa euroa tuli alkutuotannosta, 45 miljoonaa euroa jalostuksesta ja 24 miljoonaa euroa palveluista. Yhteen laskettu liikevaihtosumma kasvoi vuodesta 2013 vuoteen 2016 niin Keski-Pohjanmaalla kuin myös vertailualueilla: Etelä-Suomessa, Keski-Pohjanmaan naapurimaakunnissa, Itä-Suomessa ja Lapissa.

Liikevaihdolla mitaten vesiliikennealaa (K07) voidaan luonnehtia Keski-Pohjanmaan erikoistumisalaksi. Alan suhteellinen osuus maakunnassa on suurempi kuin maassa keskimäärin. Vuonna 2016 vesiliikennealan (K07) osuus alueen liikevaihtosummasta oli 1,7 %. Henkilötyövuotta kohti laskettu liikevaihto alalla oli Keski-Pohjanmaalla 222 000 euroa, joka on suurempi tehokkuusluku kuin Keski-Pohjanmaan naapurimaakunnissa, Itä-Suomessa ja Lapissa mutta pienempi kuin Etelä-Suomessa.

Henkilöstömäärä

Vuonna 2016 vesiliikennealan (K07) henkilöstömäärä oli Keski-Pohjanmaalla yhteensä 315 henkilötyövuotta (htv). Tästä 2 htv:tä käytettiin alkutuotannossa, 226 htv:tä jalostuksessa ja 87 htv:tä palveluissa. Yhteen laskettu alan henkilöstömääräsumma pienentyi vuodesta 2013 vuoteen 2016 paitsi Keski-Pohjanmaalla myös Etelä-Suomessa, Keski-Pohjanmaan naapurimaakuntien muilla alueilla kuin Keski-Pohjanmaan naapuriseutukunnissa ja Itä-Suomessa. Sen sijaan Keski-Pohjanmaan naapuriseutukunnissa ja Lapissa henkilöstömääräsumma kasvoi.

Vuonna 2016 vesiliikennealan (K07) osuus Keski-Pohjanmaan yritystoiminnan henkilöstömäärästä (1,9 %) oli selvästi suurempi kuin Suomessa keskimäärin. Toimipaikkaa kohti laskettu henkilöstömäärä alalla oli vuonna 2016 Keski-Pohjanmaalla 8,8 htv:tä. Etelä-Suomessa kyseinen tehokkuusluku oli hieman parempi kuin Keski-Pohjanmaalla. Keski-Pohjanmaan naapuriseutukunnissa kyseinen tehokkuus oli vain niukasti pienempi kuin Keski-Pohjanmaalla. Sen sijaan Keski-Pohjanmaan naapurimaakuntien muut alueet kuin Keski-Pohjanmaan naapuriseutukunnat, Itä-Suomi ja Lappi jäivät kyseisellä mittarilla mitattuna selvästi Keski-Pohjanmaan jälkeen.

Toimipaikkamäärä

Vuonna 2016 vesiliikennealalla (K07) oli Keski-Pohjanmaalla yhteensä 36 yritystoimipaikkaa. Näistä 11 oli alkutuotannossa, 19 jalostuksessa ja 6 palveluissa. Toimipaikkamäärä pienentyi vuodesta 2013 vuoteen 2016 paitsi Keski-Pohjanmaalla myös Etelä-Suomessa, Keski-Pohjanmaan naapuriseutukunnissa, Itä-Suomessa ja Lapissa. Ainostaan Keski-Pohjanmaan naapurimaakuntien muilla alueilla kuin Keski-Pohjanmaan naapuriseutukunnissa toimipaikkamäärä kasvoi.

► Tilastokuviot